Защо въпреки всички достижения на медицината, от сърдечни заболявания ежегодно умират милиони хора?

Истина ли е, че най-доброто лечение струва много пари?

Какви сърдечни заболявания са най-опасни?

И има ли хора, които нямат нужда от кардиолог?

Прогнози и реалност

Кардиологичните заболявания здраво държат златната палма и са основна причина за смъртността по цял свят.

Днес от сърдечни заболявания умират 17 милиона души годишно.

По прогнози на СЗО, до 2030 г. техният брой ще нарасне до 23 милиона годишно.

Нима лекарите са безсилни да променят нещо?

Не всичко е толкова трагично.

Подобна статистика се обяснява с подобряване на диагностиката.

Известно е, че сърдечните заболявания често се маскират като невралгия, заболявания на стомашно-чревния тракт или опорно-двигателния апарат.

В миналото такива болни не са регистрирали като починали от сърдечно-съдови заболявания, сега всичко остана на своето място.

Освен това вече лекарите имат възможност да понижат както заболеваемостта, така и смъртността от сърдечно-съдови заболявания.

Най-ефективната и действена мярка – профилактиката, особено първична, когато пациентът все още не е болен, но има рискови фактори, е много важна:

• Наднормено тегло, захарен диабет;
• Високо ниво на холестерол или кръвно налягане;

Ако се постигне тяхното отстраняване, заболяване може да не възникне.

Важна е и вторичната профилактика, целта на която е предотвратяване на развитие на усложнения на съществуващите заболявания.

Например, ако у пациента се е развила исхемична болест на сърцето, трябва да се предотврати инфаркт на миокарда, тъй като може да се окаже смъртоносен.

А също може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност.

Ако не се прави профилактика, заболеваемостта и съответно смъртността неизбежно ще нарастват.

Дори въпреки достижения на науката и фармакологията?

Медицинската наука и фармакология и иновативните технологии на лечение на сърдечно-съдови заболявания стремително.

Ежегодно по света се провеждат 3 глобални кардиологични конгреса, и на всеки от тях се оповестяват нови пробивни технологии за диагностика и лечение.

Но най-добрата прогноза е, когато заболяването все още не е възникнало или е контролирано от ранен стадий.

Евтино и ефективно

Кардиологията е една от най-скъпите области на медицината.

Смята се, че се лечение по световни стандарти могат да си позволят само най-добре финансово осигурените пациенти.

Съвременната кардиология е много скъпа както по отношение на диагностика, така и на като медикаментозно, хирургично или интервенционно лечение.

Но твърдението, че ефективното лечение е възможно само за много пари, отдавна вече не отговаря на действителността.

Основната тенденция както в българската, така и в световната медицина е повишаване на достъпността, качеството и на този фон поевтиняване на лечението.

По целия свят се обръща все по-голямо внимание на развитието на цифровата и телемедицина, които позволяват непрекъснат контрол на състоянието на пациента.

Например, в университетските клиники в София, Пловдив и Варна е разработен прибор, който в режим реално време отдалечено да провежда мониторинг на важните параметри на състоянието на пациента.

С помощта на прибора лекарят отчита опасните изменения по-рано, отколкото пациентът започва да ги усеща, и се вземат спешни мерки, което позволява да се спаси живота на болния.

Може ли да се смята за освободен от кардиолог човек на 40-50 години, който не пие, не пуши, спортува и сърцето не го безпокои…

В кардиологията има 2 вида заболявания – едните, без да представляват сериозна опасност, сериозно влошават състоянието и качеството на живота.

Другите пък с години, а първият и единствен симптом е остра сърдечна недостатъчност или дори внезапна смърт.