Световната здравна организация /СЗО/ сравни рисковете за здравето, възникващи при употребата на преработено месо – колбаси и преработени меса, с опасността, изходяща от използването на азбест.

Според експерти на Международната агенция по изучаване на рака, работеща под егидата на СЗО, консумацията на преработено месо съществено повишава риска от рак на червата, и по-точно употребата на салами, кренвирши, наденици, като специалистите на СЗО поставят неблагоприятно въздействие върху организма с това на цигарите, азбеста и изгорелите газове.

СЗО съобщава, че разполага с надеждни данни за връзката между употребата на колбаси и преработени меса и възникването на онкологични заболявания. Експертите на организацията също отбелязват, че рискът от развитието на рак на червата при повече е толкова по-висок, колкото повече колбаси той яде.

Следва да се отбележи, че самото червено месо експертите отнасят към група 2А, в която също влиза глифозат – активно вещество в много пестициди. Като употребата на първото може да способства за появата на рак на панкреаса и на простатата.

Същевременно производителите на месо посочват, че данните, които се представят от експерти на СЗО са прекалено опростени и липсва тяхната научна обосновка.

Работна група на СЗО, състояща се от 22-ма експерти, които представляват 10 държави от света, в понеделник обнародва резултатите от проучването на 800 научни разработки, които били публикувани през последните 20 години и които били посветени на влиянието на употребата на месо и месни продукти върху развитието на различни видове рак.

Учените се надяват, че техните заключения ще помогнат на властите от различни страни да сравнят рисковете и положителният ефект от употребата на месо и за разработване на съответстващи препоръки по хранене.

През изминалата година СЗО публикува доклад, съгласно който през следващите 20 години броят на онкоболните ще се увеличава по 22 милиона годишно.

Експертите отбелязват, че тази динамика ще доведе до увеличаване на смъртността от рак, която ще достигне 13 милиона души.

Във връзка с опасността, която ракът за човечеството, учените по целия свят провеждат изследвания, целта на които е постигане на победа над тази страшна болест. Така например само в САЩ през 2012-та година са били разходвани повече от 500 милиарда долара.

Не по-малко средства се отделят за подобни дейности и в Европа.

Как и по-рано са отбелязвали изследователите, около 30% от смъртните случаи на рак се държат на 5 основни рискови фактори, които са свързани с начина на хранене и поведението.

Сред които са високият индекс на телесната маса, недостатъчната употреба на плодове и зеленчуци, ниска физическа активност, а също и употреба на цигари и алкохол.

В тази връзка през 2011-та година в препоръките, обнародвани от британското правителство, се отбелязва, че оптималното количество месо за човек в зряла възраст на ден – е не повече от 70 грама. Като учените пресмятат, че ако англичаните намалят консумацията на месо до 20 грама дневно, това би позволило предотвратяването на до 20 хиляди смъртни случаи годишно.

Според данни на Националния статистически институт от 2011 година у нас  консумацията на трайни колбаси и обработено месо, на малотрайни колбаси и на консерви с месо е около 10 килограма на лице от домакинство годишно, като след 2008 година се наблюдава понижаване, а спрямо 2010 година има леко покачване.

Като според анализ на Института за пазарна икономика употребяваните количества чисто месо - пилешко, свинско, се увеличават за сметка намаляване на консумацията на колбаси.