В последно време започнаха да се натрупват все повече данни за различните странични ефекти на антибиотичната терапия.

Ново изследване, публикувано в списание JAMA Pediatrics показа, че използването на широкоспектърни антибиотици при деца под 2-годишна възраст е свързано с повишен риск от развитие на затлъстяване в ранното детство.

Към настоящия момент всяко 3-то дете и юноша в САЩ е с наднормено тегло или страда от затлъстяване. На възраст до 24 месеца 10% от децата са със затлъстяване.

Съществува цял списък с рискови фактори значително, увеличаващи вероятността от развитие на ранно детско затлъстяване, например висок индекс на телесната маса на майката преди началото на бременността.

Авторите на новото изследване смятат, че са открили нов рисков фактор – потискането на растежа специфични колонии бактерии в червата.

От момента на раждането на детето започва колонизация на червата с различни видове бактерии. Данните от последните изследвания вече показаха, че различните чревни бактерии, първи, колонизиращи червата, притежават способността по различен начин да влияят на организма на гостоприемника си.

Някои изследвания също показаха, че действието на антибиотиците може да повлияе на разнообразието и състава на флората, обитаваща червата.

Поради това авторите на новото проучване, проведено в САЩ, си поставиха за задача да проучат, какво влияние на показателите за физическото развитие е в състояние да окаже ранното назначаване на антибиотици.

Авторите на това изследване проучили електронните медицински досиета на няколко клиники за първична медицинска помощ, за период от 2001 до 2013 г. Като цяло, в изследването били включени 64 580 деца, които нееднократно са посещавали своя педиатър на възраст от 0 до 23 месеца, а след това тези, които един или повече пъти са посещавали педиатър на възраст от 24 до 58 месеца.

В рамките на изследването била проучена цялата медицинска документация на всяко дете до навършването от него на 5-годишна възраст.

Сред тези деца 69%, приемали антибиотици на възраст до 24 месеца, средно 2,3 антибиотични курса на едно дете. Авторите установили, че рискът от детско затлъстяване бил по-висок сред тези деца, които подложени на въздействието на антибиотици на възраст до 2 години, особено тези, които са преминали четири или повече курса антибиотици.

Въпреки това авторите съобщават за липсата на връзка между затлъстяването и антибиотиците с тесен спектър на действие. Установеният от тях повишен риск бил свързан само с антибиотиците с широк спектър на действие.

Общата честота на затлъстяване сред всички деца, участващи в изследването е, както следва:

• На възраст до 2 години – 10% от децата били затлъстели и 23% били с наднормено тегло;
• На възраст до 3 години 14% от децата, страдали от затлъстяване и 30% имали излишно тегло;
• На 4 години 15% от децата били с метаболитен синдром, а 33% имали наднормено тегло;

Авторите коментираха резултатите от тяхната работа така:

„Тъй като затлъстяването е многофакторно състояние, намаляването на честотата на неговото разпространение е в пряка зависимост от идентифицирането и отстраняването на множество рискови фактори, дори ако техния принос е сравнително малък. Нашите резултати показват, че използването на антибиотици с широк спектър на действие при амбулаторни пациенти на възраст до 24 месеца може да бъде един от тези фактори. Това е един допълнителен аргумент в посока отказа от антибиотици в тези клинични ситуации, когато тяхното назначаване не е толкова необходимо.“