Медицината – гордостта на страната

В средата на миналия век, в навечерието на революцията, броят на квалифицираните лекари в Куба бил около 6 хиляди, тоест по 1 лекар на хиляди души.

Лечението било платено и скъпо, което ограничавало достъпа на по-бедните хора до качествени здравни услуги. С това се обяснявало и прекалено високата детска смъртност през тези години – 100 деца на хиляда родени.

Веднага след революцията около половината от кубинските лекари напуснали страната, но, според самите кубинци, новата власт много бързо успяла да измени ситуацията, съсредоточавайки усилията си върху социалния сектор и здравеопазването.

Сега в отрасъла работят около 350 хиляди души, при 11 милиона население.

За „баща“ на кубинската система на здравеопазване се смята Че Гевара – именно той, бидейки професионален лекар, поставил основата на отрасъла.

Не случайно в така наречения негов мавзолей в Санта Клара, наред с останалите експонати се намират неговата диплома, бялата роба, набор от медицински инструменти.

Че Гевара и до днес „живее сред живите“, тъй като повечето кубинци, според различни данни, искрено го обичат и дори обожествяват.

Днес кубинската медицина се счита за една от най-добрите в света, като според данните на Световната здравна организация пред 3 години кубинската система беше обявена за най-добрата система на здравеопазване в света, която трябва да бъде използвана за образец на останалите държави.

За сравнение разходите за здравеопазване на България за 2012 година са 521 долара на глава от населението, а на Куба 558 долара, от което може да се заключи, че обемът на финансирането не е причина за лошото качество на предоставяните услуги у нас, а може би самата организация на здравния сектор.

Като една от най-бедните страни в Латинска Америка, по данни на Световната банка, Куба има един от най-ниските показатели за детска смъртност в света около 6 на 1000 живородени деца, като за сравнение в България този показател надхвърля 10.

Нещо повече,в бедната според европейските стандарти държава ежегодно се приемат и успешно се лекуват хиляди малки пациенти от целия свят, при това в повечето случаи лечението се извършва безплатно.

Може би, някои от нас си спомнят как там бяха посрещани децата, пострадали след аварията в Чернобилската АЕЦ през 1986 година.

Световно признание кубинските лекари са получили в такива области на медицината като ортопедия, лечение на менингити, хепатит В, рак на гърдата, болестта на Паркинсон и за редица други тежки заболявания.

Всички кубински болници, особено детските, са оборудвани с най-съвременните апарати за диагностика и лечение. Този феномен се обяснява просто – около и над половината от валутните постъпления на Куба се използват за нуждите на здравеопазването.

Лекарствата-чудо

Само в Куба се произвеждат "необикновени" лекарствени препарати, които подобряват качеството на живота на онкологично болните. Според местни лекари са известни немалко случаи, когато болните от рак в напреднал стадий са успявали да оздравеят.

Въпреки това кубинските медицински специалисти предупреждават, че не трябва да се дават напразни надежди и да се подценява традиционната терапия, прилагана при онкологични заболявания.

Препаратът се произвежда от отровата на светлосиния скорпион, който се среща, може би само на територията на карибския остров, на който е разположена Куба. За това в блатистите райони на страната са създадени специални ферми за скорпиони.