В публикувания в средата на миналата седмица проект за Национален рамков договор за медицинските дейност се предвижда възможност за здравноосигурените лица да подават жалби до РЗОК при некачествено зъболечение.

По 40 лева за пломба плащат НЗОК и здравноосигурените от 1 януари 2020 г.

Най-важното обаче в проекта за Национален рамков договор за дентални дейности все пак си остават цените на договорените дейности, които са заложени в чл. 105 ал.1 и обхващат периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Предвидено е касата да заплати над 2,7 млн. зъбни пломби на цена от 35 лв., а здравноосигурените дължат по 4 лева за тях. Все пак новите цени са по-реалистични и са по-близки до пазарните, които са обявени в ценоразписа на повечето зъболекари.

От 1 януари НЗОК и пациентът ще плащат на зъболекарите общо около 40 лева за една пломба, изпълнена с амалгама или с химичен композит, а сега специалистите по дентална медицина извън пакета искат от пациентите около 50 лева за една пломба.

Разбира се, много зависи за какъв тип кариес става дума, ако е повърхностен или начален материалът, който ще бъде вложен за изграждането на пломбата ще бъде доста по-малко, отколкото при по-дълбок.

За съжаление, както и коментирахме в предходна статия, НЗОК продължава да не предвижда средства за лечение на пулпити за лица над 18 години и те си остават изцяло за сметка на здравноосигурените лица. И то въпреки че за следващата година са предвидени близо 180 млн. лева за зъболечение. Над 12 млн. лева от тях ще са за зъбни протези за здравноосигурени с пълно обеззъбяване.

140 лева за лечение на пулпит на лишени от свобода

За протеза на горна и на долна челюст е предвидено касата да плаща по 200 лева всяка, без доплащане от страна на здравноосигурения пациент. В тази цена са включени и контролни прегледи веднъж на всеки 4 години.

Повече средства за лечение на пулпити и периодонтити са предвидени за деца, настанени в домове за медико-социални грижи, както и за лишените от свобода.

Най-много пари са заложени за лечение на периодонтити и за пулпити за здравноосигурени лица с психически заболявания.

За тях касата ще плаща по 140 лева, но това е свързано и с някои специфики при оказване на дентална помощ на тези лица. Необходима е по-висока степен на специализация на самия специалист по дентална помощ.