1. Хората с високи нива на тестостерон получават наслада от гнева на другите.

2. Тези, които се стремят да унижат другите, го правят, защото са неуверени в себе си. Участниците в едно проучване, които споделили, че са се представили зле на теста за определяне на коефициента на интелигентност, имали повече национални и религиозни предубеждения, отколкото тези, които са съобщили за високи резултати.

3. В този случай хората искрено вярват, че тяхното негативно мнение за другите е реално и няма никаква връзка с тяхната ниска самооценка. Унижението на другите спомага за повдигане на самочувствието.

4. Върху поведението на хората влияят телесните усещания. Например, има достоверна връзка между усещането за тежест и „важността“, „сериозността“, „достолепността“. Хората оценяват един човек като по-сериозен и по-стабилен, ако неговата автобиография им бива дадена в тежка папка и обратно.

5. Точно по същия начин усещането за жестокост и твърдост прави хората непреклонни. Седящите на твърди столове са по-неотстъпчиви в преговорите. Усещането за грапава повърхност предизвиква у хората усещане за усложнени отношения с околните. А студът е тясно свързан с усещането за самота.

6. Хората са склонни да извършват постъпки или да не изпълняват нечия молба за помощ, ако не им се налага за това да полагат усилия или не се изисква да откажат на адресата на помощта направо.

7. Въпреки това повечето хора се държат както се очаква от тях, ако са длъжни да вземат морално решение по отношение на някого. При пряка молба за помощ, за пожертване или за събиране на подписи, хората са склонни по-рядко да отказват.

8. Лъжата изисква повече умствени усилия. Тъй като на човек едновременно му се налага да задържи в съзнанието лъжата, за да я каже и истината, за да я прикрие. В резултат една лъжа винаги звучи по-опростено и в повечето случаи човекът, който лъже трудно се справя със задачата да бъде съобразителен.

9. Когато хората биват наблюдавани, те се държат по-добре. При това илюзията за наблюдение също работи. Достатъчно е да се сложи фотография на очи в заведение на самообслужване и повечето хора ще започнат сами да вдигат посудата си.

10. Поведението влияе на морала. Хората, измамили, излъгали някого или извършили друга аморална постъпка, след това започват по друг начин да определят кое е добро и кое е лошо.

11. Привлекателната външност лесно може да въведе човек в заблуждение. Хората по-лесно се доверяват на външността, отколкото на искреността. Дори професионалистите смятали за честни хората с добри маниери, които лъжат в 86% от случаите.

12. Външността играе огромна роля дори при гласуването и избирането на политици. Избирателите правят извод за компетентността на политиците по израза на техните лица и по физическата им привлекателност. Разбира се, всичко това е несъзнателно.

13. По-успешните и по-богатите се смятат за по-умни, по-мъдри и т.н., и обратно. И често хората са склонни да мислят, че тези които са постигнали успех и тези които страдат заслужават своята участ.

14. По-щастлив не е този който има много пари, а този който има повече от своя съсед. Частично на това се основава и неудовлетвореността от многото пари.

15. Гневът усилва желанието за притежание. Хората полагат повече усилия за получаване на обекта, който се асоциира с тяхното сърдито лице.