Ако искате да се обучавате по английски, но започвате от по-начално ниво, тогава логично най-вероятно ще искате да напреднете по-бързо във времето и да наваксате пропуснатото без да се занимавате с това цяла вечност.

Напоследък може би сте чули за нарастващата популярност на един сравнително нов метод в обучението на чужди езици - сугестопедия. Ако не сте много запознати и се чудите дали да започнете да се обучавате по него, тогава ние ви предлагаме четири основни и абсолютно важни причини защо бихте могли да го направите.

Сериозният ни опит в тази насока доказва достатъчно добре неподозираните до скоро силни качества на този метод за качествено обучение по английски език.

В изложените по-долу точки сме подбрали част от най-важните елементи при този тип дейност и резултатите, които те дават.

1.По-малко умора

Методът сугестопедия силно набляга на правилното съотношение между почивка и активна работа. Смята се, че ако се изучава език в съчетание с достатъчно количество активна почивка по време на обучението, то резултатите ще бъдат постигнати с много по-малко умора.

Действително след сериозни и дългогодишни проучвания учените са достигнали до заключението, че има златна пропорция, която се изразява в числото 0,618, което се използва и като съотношение между работа и почивка. Така се смята, че човек може да постигне много по-добри резултати без да се стига до психическа или физическа умора.

2. Повече развлечение

Тъй като в метода сугестопедия се използват интересите и скритите заложби на обучаващите се за да се постигнат по-добри резултати, самият процес на обучение е несъизмеримо по-приятен и развлекателен.

Преподавателите с помощта на индивидуален подход, успяват да насочат вашата енергия в най-добрата посока за да се получи възможно най-бързо желания ефект. Излишно е да се подчертава колко по-бързо хората възприемат когато се набляга на техните хобита и интереси.

3. Никой не е задължен да прави нищо

Една от особеностите на тази методика е, че никой не се задължава да прави нищо против собственото си желание и воля. Човек учи само по време на обучението Не се дава домашно, което да пречи на пълноценната ви почивка и не се отнема от личното свободно време на обучаващите се.

Ако не желаете да учите или четете нещо, тогава няма защо да се чувствате задължени да го правите. Важен момент тук е да се провокира естествената мотивация на учениците за да могат сами да направляват процеса на собственото си обучение.

4. Повече резултати

Най-удивителното при метода сугестопедия е, че резултатите изключително много надхвърлят тези на всички други методи на преподаване. Най-добрите примери показват до около 10 пъти повече усвоен материал, а средните постижения са приблизително около 5 пъти по-добри от тези на ученици, които използват друга стратегия за обучението си.

Това, разбира се, не става без усилия, но все пак определено коства по-малко напрежение и работа, отколкото ако се обучавате по друг начин. Ако трябва да използваме проста дума, с която да обясним как работи метода, това би било думата оптимизация, тъй като именно това се цели да се постигне на всяко едно ниво.

Ако сте разпознали себе си и нуждите ви от учене на английски език в изброените по-горе точки, то е добре да се насочите към център за сугестопедия. Ние сме инвестирали солидно количество време и усилия в това вие да получите именно онзи капацитет от знания, по възможно най-добрият и лесен за възприемане начин.