Ние родителите постоянно учим на нещо своите деца – ние сме по-възрастни и по-мъдри и имаме житейски опит, който желаем да им предадем. Но често забравяме, че имаме какво да научим и от децата.

Ето няколко типични детски качества, които много не достигат на възрастните:

1. Любознателност

Децата живо се интересуват от всичко, което ги заобикаля. Първите обекти на тяхното любопитство стават собствените им ръчички, след това – играчките, битовите предмети, пръчки, листове, всевъзможни листчета с картинки.

Родителите е препоръчително да поощряват вродената детска любознателност, а не ги насочват към области, които те смятат за правилно.

Децата задават въпроси, наблюдават и именно така се развиват. Най-интересното е, че зрелите хора се развиват на същия принцип. Затова, за да можем добре да усвоим нещо, е необходимо първоначално много добре да се заинтересуваме от него, тоест да го почувстваме с душата си.

За съжаление, повечето от нас отдавна вече са се отучили да се увличат по нещо ново – нашата любознателност е погълната от ежедневната рутина.

А понякога ние просто мързелуваме – дори да поговорим със сина си или дъщеря си за картинките и книжките, и често мързелът ни пречи да потърсим отговорите на по-сложните детски въпроси.

2. Естественост

Винаги е приятно гледането на деца. Във всеки случай, тези от тях, които все още не са усвоили маниерите и гримасите и те са им са се превърнали в навик. Децата добре излизат на снимки, те винаги имат красиви усмивки и дори отрицателните емоции правят техните лица миловидни. Защо е така? Защото те не са забравили да бъдат естествени.

За съжаление, това умение при повечето деца се загубва с годините, а в замяна на това придобиват странни представи за „подобаващи“ маниери и интонации.

Често за образец се вземат шаблонните модели на поведение, които се популяризират в медиите – оттам и тълпите еднакво усмихващи се момичета и млади хора с еднаква походка. А тези, които желаят да са оригинални и се открояват от тълпата – се определят като ненормални.

Така или иначе много продължават да живеят в „образ“ и дълги години след края на пубертетния период. Хората в зряла възраст, които умеят да се държат естествено – подразбира се в добрия смисъл на думата, не са толкова много.

Поведението на жените почти винаги се ръководи от неудържимото им желание да бъдат харесвани, а болшинството от мъжете желаят да изглеждат мъжествено и всички заедно постоянно играят някакви роли. Това е нормално и е разбираемо, че абсолютната детска непосредственост в зряла възраст е обществено неприемлива.

3. Искреност

Децата не умеят да бъдат фалшиви, а на нас възрастните ни е много трудно да бъдем честни. Често ние влизаме в изкуствени отношения, където принудителните усмивки и фалшивите комплименти се превръщат в норма. Някои от нас, дори загубват способността си да се усмихват искрено и да казват истината в очите – приятна или не.

4. Умение да прощават

Децата се обиждат лесно, но те много рядко са злопаметни като възрастните. На искрените опити за примирение те винаги реагират положително.

5. Умение да се радват на живота

Децата умеят да намират радост на най-обикновените неща. А ние възрастните точно обратното, умее да намираме отрицателните страни на почти всичко.