Вашият успех пряко зависи от уменията ви да разговаряте с хората. Когато сте уверени, вие често водите диалози и по телефона, и на срещи. Всеки от нас има вече изградени собствени методи за комуникация.

Но се случва, те да не сработят. Какво е необходимо да направите, за да оставя всяка ваша среща приятни спомени за вас, и желание за продължаване на сътрудничеството и приятелството.

За да се превърнете в приятен събеседник, е достатъчно да запомните 3 думи. Те звучат така – „Уважавайте събеседника си“, дори и ако той не ви е приятен, и дори ако неговите възгледи противоречат на вашите.

И ако не ви оставя да кажете и дума, продължавайте да го уважавате.

Това не толкова трудно, колкото изглежда. За тази цел е достатъчно да влезете в положението на вашия събеседник. Веднага си изяснете, че той си е той и това не сте вие.

Личността на човека се определя от неговото възпитание, обкръжение, житейски събития, книгите, които той чете. Всичко това влияе на неговите мисли и маниера му на общуване.

Поради тази причина, когато вътрешно възникне противоречието – „Защо съм длъжна да го уважавам?“, си спомнете тези думи.

1. Приемете събеседника такъв, какъвто е

Не бързайте с критиката. А се постарайте да го разберете. Представете си се като въодушевена, радостна, в резултат на протичащия разговор.

Ето вие сте дошли с опита си, знанията и ентусиазма и очаквате момента, в който ще ви поканят в кабинета. След минута вие разказвате на директора за своите победи и заслуги.

Той ви слуша, кима ви, задава ви въпроси и вие радостно отговаряте на тях. Същевременно се усмихвате и си мислите – „Всичко върви отлично, това място е мое“.

Диалогът върви към своя край, и ви казват – „Фъфлите, не можем да ви вземем на работа“. В този случай не трябва да се сърдите на никого. От къде бихте могли да знаете, че директорът може би ужасна непоносимост към хора, които фъфлят.

2. Проявете интерес

Когато човек проявява заинтересованост към вас – вие с по-голямо удоволствие осъществявате контакт с него , споделяте опит, помагате му?

Ако желаете също от човека, с когото разговаряте, интересувайте се какво ви говори. Задавайте му въпроси и уточнявайте, давайте му да се изказва.

3. Възхищавайте се

Правете комплименти. Не само така ще накарате събеседника ви да се почувства приятно и ще го предразположите към себе си, а и това добро ще ви се върне с двойна порция.

Развивайте темите, за които той говори. Накарайте този човек да почувства, че е значим за вас – като приятел, като експерт, като наставник.

4. Отстъпвайте

Обичате да спорите? Колко често ги печелите? Ако е често, то си отговорете на третия въпрос. Как се чувства опонента ви след победата ви? Да, вие сте се затвърдили, а какво ще се случи със събеседника ви?

Най-малкото ще ви се обиди, а най-много – ще престане да ви уважава. И все пак няма да промени мнението си.

5. Усмихвайте се

Мозъкът ни моментално разчита информацията от нашите мимики. Не сте успели да кажете и дума, а събеседникът ви е вече предразположен към вас.

Най-елементарното, което можете да направите, е да се усмихнете. Така гарантирано ще спечелите събеседника ви на своя страна.