Абсцедираща пневмония – това е рядко срещано, но доста тежко протичащо патологично състояние, при което в белите дробове се развиват възпалителни изменения, съпровождащи се с появата на множествени гнойно-деструктивни огнища.

Прогнозата при това заболяване е винаги сериозна. То може да се усложни от гнойно увреждане на плеврата, тъканта на средностението и дори на перикарда.

При особено тежко протичане – това заболяване може да стане причина за сепсис. Нивото на леталност при това нарушение е доста високо, поради възникващите усложнения.

Абсцедиращата пневмония е склонна към доста бързо прогресиране. Според статистиката, около 20% от случаите завършват с летален изход.

Децата се сблъскват с това заболяване сравнително рядко. Най-големия брой случаи се открива при възрастни хора. Важно е този патологичен процес да се отличава от абсцес на бял дроб.

Принципното различие се заключава в това, че при абсцес се формират гнойни кухини с размери повече от 2 см в диаметър. Абсцедираща форма на възпалението на белите дробове се установява в случаите, когато в белодробната тъкан се образуват многобройни огнища, размерите на които не превишават 2 см.

В преобладаващия брой случаи развитието на абсцедираща пневмония се предшества от негноен възпалителен процес в белите дробове. Най-често възбудител на това заболяване е стафилококова флора.

По-рядко възпалителната реакция е обусловена от клебсиели, ентеробактерии, стрептококи и пневмококи.

Въздействието на тези бактерии върху белодробната тъкан води до формирането на деструктивни огнища в нея, които впоследствие се трансформират в гнойни кухини.

Ако се разгледа по-подробно патогенезата на абсцедиращата пневмония, то може да се каже за степента на изразеност на деструктивните изменения, която пряко зависи от вида на възбудителя и неговите морфологични особености.

Често попадналите в организма бактерии образуват определен набор от ензими и токсини, които оказват цитолитично действие.

На този фон алвеоларните прегради се подлагат на некроза с образуване впоследствие на кухини, вътре в които се намират въздух и серозно-хеморагичен ексудат.

И тъй като възпалението продължава да прогресира, тези кухини се превръщат в многобройни гнойни огнища.

Най-често инфекциозната флора попада в областта на белите дробове при вдишване на орално-гърлен секрет. В най-голяма степен на това са подложени хора с алкохолна или с наркотична зависимост.

Симптоми при абсцедираща пневмония

Симптомите при тази патология могат да нарастват както постепенно, така и бързо. Бавното развитие на клиничната картина е най-често характерно при вторична природа на заболяването.

Условно могат да се разграничат 3 стадия на патологичния процес. Първият от тях е инфилтрационен. Болният започва да се оплаква от повишение на телесната температура, най-често до фебрилни стойности, обща слабост и неразположение.

Болковият синдром се усилва при дишане, а също и промяна на положението на тялото. Още един характерен признак са пристъпите на непродуктивна кашлица.

Диагностика и лечение на възпалението

Диагнозата се поставя въз основа на съпътстващите клинични проявления. Необходимо е провежда на аускултация на белите дробове, изпращане на пациента за кръвно изследване.

Водеща е ролята на рентгенографията. Но рентгенографията невинаги дава възможност да се открият малките гнойници, поради което е целесъобразно да се прибегне до помощта на компютърна томография.

Лечението на абсцедираща пневмония започва с прием на антибактериални препарати. Допълнително се използват муколитици и бронхолитици, провеждат се мероприятия по дезинтоксикация.

В редица случаи възниква необходимост от бронхоскопия с едновременно дрениране на гнойните огнища.