При диагностика на кардиологични заболявания може да се открие акинезия на миокарда, тоест невъзможност на мускулната тъкан на сърцето да се съкраща в определени участъци.

Така акинезията на миокарда не е заболяване, а патологично състояние, разстройство на нормалната двигателна функция на сърдечния мускул.

Патологичното състояние се открива при ултразвуково изследване на сърцето и представлява един от структурно-функционалните признаци на цяла съвкупност от заболявания на сърдечно-съдовата система.

Причини за акинезия на миокарда

Каква е причината сърдечният мускул да престане да се съкращава?

В кардиологичната практика патогенезата най-често се свързва с инфаркт на миокарда и развиващата се, впоследствие частична некроза на кардиомиоцитите, сърдечните клетки.

Постинфарктните репаративни изменения на миокарда първоначално водят до увеличаване на зоните, обхванати от недостига на кислород.

А след това се изкривява формата на сърдечната камера, като се превръща некрозирала зона, в която се формира участък на акинезия на миокарда.

Фиброзните изменения също могат да засегнат разделящата камерите преграда.

Тогава ултразвуковото изследване показва акинезия в областта на междукамерната преграда.

Вследствие на инфаркт на миокарда и развилата се хипоксия загиват миокардиални клетки.

При слединфарктно изтъняване на участъка на мускулната обвивка на сърцето и нейното издуване – аневризма, ултразвуковата кардиография открива акинезия на лявата камера.

При почти 2/3 от пациентите аневризма се образува в лявата камера.

Обикновено на нейната предна стена, където се открива акинезия.

Освен това има връзка между резултатите от ехографията на сърцето, визуализиращи акинезия на миокарда и постинфарктния миокардиален синдром.

В случай на дегенерация или дистрофия на миокарда, имаща аналогична на кардиосклероза хистоморфологична картина, промяната на структурата на сърдечния мускул също показва огнищна акинезия на миокарда.

Рискови фактори

Основните рискови фактори, които провокират разстройство на нормалната двигателна функция на сърдечния мускул под формата на акинезия на миокарда, е развитие исхемична болест на сърцето.

А рисковите фактори за нейното развитие са широко известни.

Засягащите миокарда вирусни и бактериални инфекции, а също и автоимунните патологии повишават нивата С-реактивния протеин, който е основен рисков фактор за исхемия на сърцето.

А нормалното състояние на кръвоносните съдове на сърцето се нарушава при дисбаланс на тъканните активатори на плазминогена и на неговите инхибитор.

Това увеличава риска от тромбоза на коронарните вени, като е възможно да се стигне до пълното им запушване.

Симптоми на акинезия на миокарда

Основните са задух, болки с различна интензивност, аритмия, припадъци.

Усложнения и последствия

Акинезията на миокарда е по-опасна в сравнение с формирането на участък на дискинезия на постинфарктния белег.

При приблизително 40% от случаите на инфаркт на миокарда с обструкция на коронарните съдове съкратителните способности на засегнатите участъци от сърдечния мускул се възобновяват в рамките на 2-6 седмици след прекарания инфаркт.

Но усложненията му е възможно да предизвикат внезапна тампонада на сърцето, електромеханична дисоциация и летален изход.

Лечение на акинезия на миокарда

Лечението на миокарда е насочено към възстановяване на кръвоснабдяването на неговите увредени участъци, перфузии и функции на тяхната проводимост.

В клиничната практика се използват няколко фармакологични групи.

При остри коронарни синдроми се назначават тромболитични препарати.

При хронична сърдечна недостатъчност се използват препарати, които потискат регулиращият налягането на кръвта ангиотензинпреобразуващ ензим иАПФ.

Дозата се определя от кардиолог в зависимост от конкретното заболяване и показанията на ЕКГ-то.

При исхемична болест на сърцето и кардиомиопатии се назначават антиисхемични лекарствени средства от групата на периферните вазодилататори.