Кариес при деца – това е един от най-разпространените проблеми в денталната медицина.

Зъболекарите имат за цел не само лечение, но и профилактика на кариес.

Сред родителите се провежда активна разяснителна кампания, която обяснява причините и механизмите за формиране на кариес при деца.

Но понякога, въпреки всички лечебно-профилактични мероприятия, кариесът при децата се завръща.

За причините и за ролята в този процес на заболяванията на вътрешните органи в настоящата статия.

Вторичен кариес – понятие

Кариес – това е патологичен процес на безконтролно отделяне на минерали от кристалната решетка на емайла с формиране на кухина в зъба.

Причината за кариеса са бактерии, които отделят киселини, способстващи за размекване на емайла.

В клиничната практика съществува обширна класификация на кариеса – по мястото на неговото разположение, локализация, стадий на процеса, численост на увредените зъби, а също и протичане.

Особено внимание зъболекарите отделят на рецидивиращия и вторичен кариес при деца.

Дълго време тези 2 понятия са се смятали за синоними, но днес зъболекарите правят ясна разлика.

Рецидивиращ кариес се смята, ако се формира след поставяне на пломба, на мястото, където преди е лекуван.

В този случай причината е една – ненадлежна антисептична и механична обработка на кухината, наличие на скрито огнище на кариес.

За възникването на рецидивиращ кариес винаги е виновен зъболекарят.

Вторичният кариес е процес, който възниква във вече лекуван зъб, но на място, различно от поставената пломба.

Детските зъби в опасност

Особеностите на детската възраст предразполагат към развитие на кариес и неговите усложнения.

Емайлът на детските зъби е слабо минерализиран, а несъвършената имунна защита улеснява развитието на патогенна флора.

Масло в огъня наливат несъвършените хигиенни навици.

Далеч не всички деца с удоволствие си мият зъбите, и дори ако родителите контролират, е възможно да възникнат грешки, които водят до неблагоприятни последствия.

Влияние на заболяванията върху състоянието на устната кухина

Зъбите на децата са част от една система, а именно зъбночелюстната.

Отчитайки тясната връзка на всички органи, се обръща внимание на влиянието на заболяванията на вътрешните органи върху състоянието на устната кухина.

Достоверно е известно, че кариозните зъби при децата са потенциален източник на инфекция за целия организъм и могат да предизвикат и обострят хронични заболявания на вътрешните органи.

Именно по тази причина при лечение на някои заболявания на вътрешните органи лекарите дават направление за зъболекар с цел санация на устната кухина.

Най-добре е изучено влиянието на кариеса върху формиране на заболявания на бъбреците, на храносмилателната система.

Опитните зъболекари след пълно изследване на устната кухина на детето могат да предположат наличие на заболявания на вътрешните органи.

Специално внимание заслужава обратното влияние на заболяванията на вътрешните органи върху състоянието на устната кухина на децата.

Многобройни патологии на принципа на верижна реакция могат да повлияят на фундаменталните защитни функции на устната кухина срещу кариес.

Това са физически и химически състав на слюнката, pH на устната кухина, нарушаване на процесите на минерализация на зъбите и много други.

За съставяне на план за лечение зъболекарите трябва да отчитат разпространението на кариеса и на неговите форми.

Тези показатели се определят със специални индекси за млечни зъби КП – кариес-пломба, КПЕ – кариес, пломба, екстракция, за постоянни зъби и много други.

За нормализация на състоянието на устната кухина на децата зъболекарите съвместно с педиатър започват да търсят вътрешната причина за кариеси – заболяванията.