Смъртта на единия от съпрузите предизвиква у преживелия сърдечно-съдови заболявания, които повишават риска от смърт при него.

Смята, че новите данни ще бъдат от полза за оказване на по-ефективна помощ на овдовелите

Разбитото сърце не е метафора, смъртта на единия съпруг значително повишава риска за втория да развие сърдечно-съдови заболявания, които бързо да прогресират до тежки форми.

При неотдавна овдовели хора в кръвта се установяват много по-високи нива на специфични възпалителни белтъци, което сигнализира за възпалителни процеси в организма.

И се наблюдава по-ниска вариабилност на сърдечния ритъм, в сравнение с тези, които не са преживели такава трагедия.

Вариабилност на сърдечния ритъм е разликата между 2 последователни сърдечни съкращения

Пулсът постоянно се колебае в зависимост от потребностите на организма, и нарушаването на този механизъм се последва от здравословни проблеми.

Тези 2 фактора повишават риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, които могат да доведат до смърт.

Това е първото изследване, в което нагледно се демонстрира връзката между смъртта на близък човек и промени в нивата на противовъзпалителни вещества в организма.

В първите 6 месеца след загуба на съпруга рискът от смърт при овдовелите се повишава с 41%

Това разказва водещият автор на изследването психологът Крис Фагундес.

Важно е да се отбележи, че 53% от повишения риск се пада на сърдечно-съдовите заболявания.

Това изследване е важна стъпка по пътя към разбирането какво се случва.

То показва как загубата влияе на организма, повишава заболеваемостта и смъртността.

Участници в изследването са 32 души на възраст на възраст 51-80 години, предимно жени, които неотдавна са загубили мъжете си.

Контролната група се състояла от 33 души.

При овдовелите вариабилността на сърдечния ритъм се оказва с 47% по-ниска, отколкото в контролната група

Също при тях в кръвта били повишени нивата на цитокина TNF-алфа и с 5% на интерлевкин-6.

Първият е сред факторите, които предизвикват туморна некроза, противовъзпалителен белтък, който отключва механизма на гибел на клетките.

Интерлевкин-6 играе важна роля при травматично увреждане на тъканите, изгаряния и други увреждания, изгаряния и други увреждания, които предизвикват възпаление.

Но повишените нива предизвикват увреждане на тъканите, вследствие на автоимунна реакция.

При овдовелите съпрузи с 20% по-често се наблюдавали симптоми на депресия

Изследването дава повече информация как тежката загуба влияе на здравето на сърцето.

Авторите се надяват, че техният труд ще помогне на лекарите по-добре да разберат биологичните механизми, които водят до смъртта на съпруга.

И това ще позволи разработването на методи за подпомагане на овдовели хора, като се предотвратява или минимизира влиянието на смъртта на съпруга върху състоянието на сърцето.

Макар и не всички овдовели са с еднакъв риск от проблеми със сърцето, е важно да се знае, че съществува такъв риск.

В бъдеще учените възнамеряват да определят кой е изложен на по-голям риск – мъжете или жените.

И кой е по-устойчив на физиологическите последствия на тежката загуба.

Още една болест на сърцето, до която водят тежки вълнения – кардиомиопатия на такоцубо, „синдром на разбитото сърце”.

Свое название заболяването получава, заради сходството на формата на сърцето в момента на пристъпа със специфично приспособление на лов на октоподи.

Японският израз „тако цубо” се превежда като капан за октоподи.

В медицината състоянието се характеризира с внезапно отслабване на сърдечния мускул, което кара върха на лявата камера да се разшири до размерите на топка.