Какво представлява алкохолна интоксикация?

Алкохолна интоксикация представлява състояние, при което количеството алкохол, консумирано от човек, предизвиква у него поведенчески или физиологични аномалии. С други думи физическите и умствените способности на човек са нарушени.

В допълнение към признаците на физическо и умствено нарушение, нивата на алкохол могат да бъдат измерени в кръвта. В България е законодателно установено максимална ниво на концентрация на алкохол в кръвта, при която е допустимо управлението на моторни превозни средства.

Какви са признаците и симптомите?

Алкохолът въздейства по различен начин на различните хора.

Основните фактори, които определят признаците и симптомите на въздействието на алкохола са:

Предишен опит с консумацията на алкохол – дългогодишният пияч може да достигне такава концентрация на алкохол в кръвта, които би били смъртоносна за човек, който не е консумира рядко или никога не е пил алкохол.

Начинаещият пияч може да развие тежки симптоми при поглъщане на умерени количества алкохол. Също така мозъкът на дългогодишния пияч привиква на честите и дори високите концентрации на алкохол в кръвта.

Прием на лекарства – въздействието на консумацията на алкохол се увеличава, когато човек приема медикаменти, които се отпускат с рецепта особено от класа на седативните като сънотворни или успокоителни. Човек, който не е свикнал да комбинира приема на сънотворни с консумация на алкохол, е възможно при прием на предписаните дози да развие сериозни двигателни и умствени нарушения.

Клинични състояния – множество заболявания могат да окажат влияние на реакцията на организма на алкохол.

Миризмата на алкохол при дишане – има много слаба корелация между силата на миризмата на алкохол при дишане и концентрацията на алкохол в кръвта. Чистият алкохол има много лека миризма. Другите вещества, които се съдържат в алкохола, отделят основно миризмата.

Това обяснява защо когато човек пие големи количества висококачествена скъпа водка например може да мирише съвсем леко на алкохол. От друга страна човек, който е изпил умерено количество, може да дъха силно на алкохол.
Телесното тегло на човек също е от решаващо значение за реакцията на организма на алкохол. Корелацията между телесната маса и консумираният алкохол е пропорционална и колкото по-тежък е човек, толкова по-слабо се отразява на организма му.

• Съществува скала, която определя как алкохола влияе на средностатистическия пияч, който пие няколко пъти алкохол седмично:

- При концентрация 0.5 промила – загуба на емоционална сдържаност, усещане за затопляне на тялото, зачервяване на кожата, леки нарушения в преценката;

- При 1 промил- загуба на контрол над специфичните двигателни дейности като писане, объркване, когато трябват се вземат решения, изискващи мислене, емоционална нестабилност, неуместен смях;

- При 2 промила – много неясен говор, колебания в походката, двойно виждане, апатия, но реагира на гласово повикване, затруднено стоене на стол, загуба на паметта;

- При 3 промила – унесеност – реагира и то за кратко само от по-силно физическо въздействие като шамар или силно ощипване, дълбоко шумно дишане – хъркане;

- При 4 промила – кома – не реагира изобщо и не може да се контролира пикочния си мехур и се подмокря, ниско кръвно налягане и неравномерно дишане;

- При 5 промила е възможна смърт поради спиране на дишането, прекалено ниско кръвно налягане или повръщане, при което може повърнатото да попадне в белите дробове, но без защитен рефлекс за изкашляне и вероятно задушаване;