Както ниското ниво на хемоглобин, така и високото, се свързва с повишен риск от възникване и развитие на старческо слабоумие, установиха изследователи от Медицинския център на Университета на Ротердам.

Нисък хемоглобин – повишен риск от старческо слабоумие

Ново изследване потвърждава още по-ранни заявки, че анемията е състояние, предизвикано от недостиг на хемоглобин – съдържащ кислород компонент на еритроцитите, увеличава риска и от развитие на деменция.

Установена е връзка между високите нива на хемоглобин и на деменция. Холандски учени анализирали данните на 12 305 в рамките на Ротердамското популационно изследване.

Участниците не страдали от деменция към момента на изследването, средната възраст на които е 64,6 години, 57,7% от тях били жени.

Изследователите измервали нивата на серумния хемоглобин и наблюдавали участниците средно 12 години. През този период при 1520 души се развила деменция – при 1194 от тях болест на Алцхаймер.

Учените разграничават 5 групи въз основа на нивата на хемоглобина – от най-ниския до най-високия. В сравнение с участниците, които са в средата, тези, които са най-високото /пето/ ниво, са с риск от развитие на всеки тип деменция се увеличил с 20%, а този от възникване на Алцхаймер с 22%.

Тези участници, които били с най-ниски нива,били с повишен риск от развитие на деменция – с 29% и от Алцхаймер – с 36%.

Лечение на анемия предотвратява слабоумие

Изследователите отчитали редица характеристики, които касаят здравословното състояние и поведението на участниците.

Нивото на образование, артериалното налягане, наличието/липсата на захарна болест, прием на хиполидемични препарати /понижаващи нивата на холестерола и/или на триглицеридите в кръвта, употреба на алкохол.

Няма интервенционни изследвания /клинични изпитвания/, които показват, че измененията на хемоглобина могат да предотвратят деменция. И не може да се препоръча намеса въз основата на това изследване.

При отчитане на благоприятните ефекти от лечението на анемия, това изследване дава допълнителен стимул, отбелязват авторите на изследването.

Анемията може да не се проявява дълго време, но изглежда в дългосрочна перспектива вреди на организма.

Добре е да се възползваме от слънцето през лятото, тъй като потъмняването на кожата допринася за повишаване на хемоглобина.