Анетодермия също се нарича петниста атрофия на кожата. Същността на това заболяване се заключава в това, че се увреждат еластичните влакна на дермата, което води до появата на атрофирали огнища на повърхността на кожата.

Предполага се, че този патологичен процес се формира под въздействие не на един, а на едновременно няколко фактора. Но точен механизъм за неговото развитие все още си остава под въпрос.

Тази патология не крие сериозен риск за болния човек и е с благоприятна прогноза. Въпреки това създава значителен психологически дискомфорт, поради което се понижава качеството на живот.

Точни сведения за разпространението на анетодермия сред населението няма. Но се смята, че това заболяване не се отнася към често срещаните дерматологични проблеми.

Най-често кожата на жените на възраст 20-40 години страда от това нарушение. Интересно е, че преобладаващият брой случаи се откриват при хора, които живеят в Централна Европа. При жителите на други страни тази патология се среща изключително рядко.

Смята се, че първично в патологичния процес се въвличат еластичните влакна на дермата, които под въздействието на кои да е фактори започват да се разрушават.

Вследствие на това страдат намиращи се в дермалния слой на кожата кръвоносни съдове, а епидермисът изтънява. Следва да се отбележи, че това заболяване е с невъзпалителен характер.

На практика всички учени са на мнение, че анетодермията се формира в резултат на въздействие на организма на съвкупност от провокиращи фактори.

Предполага се, че определена роля играят инфекциозните агенти. В хода на някои изследвания се установява косвена взаимовръзка между тази болест и спирохетите.

Освен това понякога този патологичен процес е със семеен характер, което позволява да се заподозре наследствена предразположеност.

Сред другите предразполагащи фактори, поради които кожата може да се засегне от друга патология, се отнасят различни ендокринни нарушения и имунологични изменения.

Смята се, че поради влияние на еднокринни нарушения на обмяната на веществата страдат и еластичните влакна.

Що се отнася до имунологичните изменения, съществува мнение, че увреждането на еластина може да е в резултат на агресия от страна на собствената имунна система.

Краен резултат от анетодермията е на практика пълно изчезване на еластина в определени участъци от дермата. На фона на това заболяване се засягат и колагеновите влакна, а също и епидермисът.

Важен момент е, че възникналите изменения не засягат кожата, а с огнищен характер.

В зависимост от това как се е изменила кожата, е прието да се разграничават няколко форми на анетодермия.

Характерни симптоми

Въз основа на съпътстващите форми се разграничават 3 форми на анетодермия. Освен клиничната картина се смята, че тези форми се различават и по механизма на своето развитие.

Най-често се среща класическата форма. Също се нарича еритематозна и анетодермия на Ядасон. Първичен морфологичен елемент при тази форма е кръглото петно с розов цвят.

Диаметърът на това петно средно е от 5 до 10 мм. Важно е това, че при класическа форма патологичните огнища никога не възникват на повърхността на дланите и стъпалата.

Диагностика и лечение на анетодермия

Диагностиката на това заболяване се основава само на визуален преглед в съвкупност с биопсия на кожата.

Лечението на това заболяване е все още в стадий на разработка. Предполага се, че скоростта на атрофичните изменения се забавя от пеницилини, противомаларийни средства, а също и хиалуронидаза.