Тези антибиотици не само ефективни срещу грамположителни и грамотрицателни мултирезистентни бактерии, но и не способстват за възникване на резистентност.

Нови антибиотици изтребват бактериите напълно без резистентност

Това са свойствата на 2 нови молекули, създадени в обединена лаборатория на Националния институт на Франция Inserm и френския Университет Ренн-1.

Откритието на френските учени е трудно да се надцени. През последните години ситуацията с производството на нови антибиотици стигна до задънена улица, дори може да се каже, че направо застина.

Малкото нови антибиотици, които постъпват на пазара, производителите получават от съществуващи класове антибиотици, към които микробите отдавна са се приспособили.

Изследователи от Франция идентифицираха нов бактериален токсин, който превърнаха в силно действащ антибиотик, активни против различни антибиотици, отговорни за инфекции, предизвикани от различни бактерии.

Всичко започва от фундаментално откритие през 2011 г. Специалистите установяват, че токсинът, образуван от златист стафилокок, също може да унищожава други бактерии, присъстващи в човешкия организъм.

Така учените определят молекула 2 в 1 – с токсични и антибиотични свойства. Разбира се, веднага възниква идеята някак да се споделят тези знания, за да се получи чист антибиотик.

Предизвикателството било прието, а задачата решена. Учените синтезират ново семейство, т.нар. пептидомиметици. Това са модифицирани вещества а основата на естествени бактериални пептиди.

Новото поколение антибиотици ефективни дори и при сепсис

От 20 създадени молекули 2 се оказват ефективни срещу устойчиви Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa при експерименти с мишки със сепсис или кожна инфекция.

Важно е да се спомене, че бактериите, които пребивавали в контакт с тези антибиотици, не проявявали признаци на развитие на устойчивост.

Изследователите, дори създават условия, благоприятни за развитието на резистентност in vitro и in vivo. И все пак не са били наблюдавани никакви признаци на резистентност.

Тестваните вещества не показват токсичност за организма на човека и на животните. Новите съединения добре се понасят в активни дози и далеч извън пределните - до 50 пъти по-високи.

Също не водели до нарушения на бъбречната функция, макар и проблемът да е характерен за съединения от подобен тип.