Атрофията на зрителния нерв /АЗН/ е заболяване, което изисква незабавна медицинска помощ. Болестта постоянно прогресира, затова е важно лечението да се започне колкото е възможно по-рано.

Атрофията на зрителния нерв е дегенеративно, прогресиращо заболяване, което води до влошаване на зрението и до пълна слепота.

Тъй като способността на нервната тъкан за регенерация е значително ограничена, лечението на атрофията на зрителния нерв е доста трудна задача.

За съжаление, пълното справяне с това заболяване е невъзможно. Съвременните методи на лечение позволяват само забавяне и преустановяване прогресията на патологичния процес.

За основни терапевтични способи за тази патология се смятат медикаментозната терапия, физиотерапия и хирургично лечение.

Лекарствена терапия при атрофия на зрителния нерв

Леките форми на заболяването още могат да се преустановят с помощта на лекарствените препарати. На болния се назначават капки за очи или пък разтвори за инжекции.

Понякога лекарите въвеждат препаратът с електрофореза, когато лекарството се разпада на заредени йони и прониква в организма на болния през кожата.

Основните групи препарати, прилагани при атрофия на зрителния нерв, са свиващите кръвоносните съдове капки, ангиопротектори, противосклеротични препарати, а също и витамини необходими за нормалната дейност на нервната тъкан.

Действието на препаратите е насочено към разширяването на съдовете на засегнатия нерв и подобряване на метаболитните процеси.

Физиотерапевтично лечение

В съвременните клиники на болния с атрофия на зрителния нерв могат да се предложат широк спектър физиотерапевтични процедури.

Така за подобряване на процесите на кръвоснабдяване се използват апарати с променливо магнитно поле, електростимулация и лазерна стимулация.

При електростимулация на засегнатия нерв се оказва въздействие със слаби електрически импулси, благодарение на което се постига синхронизиране на работата на зрителния нерв и роговицата на окото.

Важно!

Задължително е при диагностициране на низходяща частична атрофия на зрителните нерви е необходимо да се провеждат курсове на поддържаща терапия.

Към настоящия момент са разработени няколко методики за микрохирургични операции, насочени към подобряване на снабдяване снабдяването с кръв в самия зрителния нерв и съседните тъкани.

Хирург може да проведе вазоконструкторна операция, чиято цел е подобряване на кръвоснабдяването от артериите на окото.

Това се постига с помощта с отклоняване на малки разклонения от теменната, сънната или каротидната артерия, в резултат на което започва равномерно разпределение на кръвния поток.

Тъй като пълното излекуване на атрофията на зрителния нерв е невъзможно, а се постига само преустановяване развитието на патологичния процес, то лекарите препоръчват да се търси медицинска помощ, колкото е възможно по-рано.

Съвременните възможности на медицината позволяват да се постигнат добри резултати при условие на своевременно започната терапия.

Диагностика

В основата на откриването на заболяването стои контролът на функциите на окото, основните от които са остротата и полето на зрението, а също и величината на вътреочното налягане.

За АЗН е характерно понижаване на остротата на зрението, неподдаващо се на корекция с очила или контактни лещи при прозрачна среда на очите.

Едновременно в полезрението се откриват абсолютни и относителни скотоми, свиване на периферните му граници.

В офталмоскопичната картина се откриват се открива рязко обезцветяване на очното дъно, зрителният нерв съвсем избледнява или съвсем побелява, появява се вдлъбнатина в диска на зрителния нерв, което е характерно за глаукомата.

За определянето на степента на АЗН особено голямо значение имат електрофизиологичните изследвания.