Атрофичен гастрит – това е сравнително рядко срещано заболяване, което се характеризира с хронично протичане. При това заболяване в лигавицата на стомаха се развива възпалителна реакция, съпровождаща се с нейното изтъняване и загуба на жлезите, които образуват стомашен сок.

Този патологичен процес днес се разглежда като автоимунно нарушение, което се смята за опасно, тъй като съществува висок риск от развитие на рак на стомаха.

Атрофичен гастрит – повишен риск от рак на стомаха

Най-неблагоприятна прогноза при това заболяване в напреднала възраст. Но своевременно започналото лечение позволява да се избегнат сериозни усложнения.

Вероятността от развитие на злокачествен процес пряко зависи от площта на увреждане. Ако атрофични  процеси засегнат повече от 20% от лигавицата, то рискът от злокачествен тумор нараства до 100%. В тази връзка най-голямо значение при тази патология има възможно най-ранната диагностика.

Според статистиката приблизително 30% от хората, които страдат от тази патология, впоследствие развиват рак на стомаха. При неатрофични форми на гастрит този показател е 5 пъти по-малък.

Рискови фактори

Най-голяма опасност това заболяване представлява за хората над 50 години. При тях развитието на злокачествен тумор се осъществява в много по-кратки срокове.

При правилно назначено и проведено лечение лигавицата на стомаха се възстановява напълно в рамките на 5 години. Не се проследява зависимост от пола.

Учените по цял свят са на мнение, че автоимунни процеси играят водеща роля при развитието на това възпаление. Образуват се антитела срещу париеталните клетки на стомаха, поради което в лигавицата се формира възпалителна реакция.

Възможно е и установяване на други автоимунни патологии, например, на тиреоидит на Хашимото. Още един фактор е продължително протичаща хеликобактерна инфекция.

Не трябва да се изключва и значимостта на други предразполагащи фактори за възникване на атрофичен гастрит.

Сред тях са прекаляване с алкохола и другите вредни навици, системно преяждане с твърде пикантна и мазна храна, прием на лекарства без предписание от лекар, които дразнят стомаха.

При продължително протичаща хеликобактерна инфекция се наблюдава отслабване на местните защитни свойства на лигавицата. А това води до свободно проникване на токсини в тъканите и увреждане на техните структури.

Хроничното възпаление с течение на времето до заместване на лигавицата на стомаха с епител на тънкото, а впоследствие и на дебелото черво.

И ако тънкочревната метаплазия все още се поддава сравнително добре на лечение, то при поява на епител на дебелото черво, то състоянието може да се разглежда като предраково.

Симптоми при атрофичен гастрит

Отличителна особеност на този патологичен процес е бавно прогресиращото протичане. Първоначално отсъстват каквито и да е симптоми, което затруднява поставянето на правилна диагноза.

С течение на времето се развиват храносмилателни нарушения. Появява се слаба болезненост в епигаструма, която се усилва след хранене.

Допълнително присъстват оплаквания от киселини и гадене, а също и повръщане, което облекчава състоянието на болния. Апетитът значително отслабва.

Клиничната картина често се допълва от симптоми, характерни за анемия. Сред тях са повишена слабост, сухота на кожата, възпалителни изменения в областта на езика, пребледняване, а също и нарушения от страна на сърдечно-съдовата система.

В преобладаващия брой случаи присъстват симптоми от страна на други отдели на стомашно-чревния тракт. Възникват чревни разстройства, при преглед може да се установи бял налеп по езика. В резултат на загуба на апетит болният постепенно отслабва.

Диагностика и лечение на възпалението в стомаха

Само въз основа на клинични проявление атрофичен гастрит трудно може да се заподозре. Водеща роля при поставяне на диагнозата се пада на ендоскопско изследване с биопсия.

Полученият в хода на биопсията материал се изпраща за хистология, с помощта на която могат да се открият атрофични изменения. Останалите методи са със спомагателен характер.

За лечение на атрофичен гастрит могат да се използват антибактериални средства, инхибитори на протонната помпа, препарати, съдържащи бисмут, гастропротектори.

В тежки случаи може да се наложи прием на кортикостероиди. Паралелно се провежда заместителна терапия с ензими, витамини.

Профилактика на атрофичен гастрит

За профилактика на възникване на това заболяване се препоръчва правилно хранене, справяне с вредните навици. При установяване на хеликобактерна инфекция е необходимо своевременно лечение.