Какво е аутизъм?

Аутизъм представлява психическо разстройство, засягащи мозъчното развитие. То има следните три основни определящи характеристики:

  • Нарушена вербална и невербална комуникация;
  • Проблеми с взаимодействието с останалите хора;
  • Модел на поведение, при който засегнатите от това психическо разстройство, са с тесни, ограничени интереси.

Въпреки че окончателната диагнозата не може да бъде поставена, докато детето навърши училищна и предучилищна възраст, признаците и симптомите могат да бъдат забелязани, когато детето е на възраст 12-18 месеца.

Поведенческите симптоми са винаги видими, когато детето е на 3-годишна възраст. Изоставане в езиковото развитие в предучилищна възраст е една от характерните изяви на заболяването. То продължава през целия живот на човека, въпреки че много хора успяват да се научат да контролират и изменят поведението си до известна степен.

Момчетата по-често биват засегнати от заболяването. Ранното поставяне на диагнозата е от съществено значение за прилагане на подходящо лечение и за приспособяването на образователните модели към специфичните нужди на детето аутист.

Какви са симптомите при аутизъм?

Списъкът със симптомите и моделите на поведение, които се свързват с това психическо разстройство е дълъг и всеки засегнат човек изразява своята собствена съвкупност или комбинация от тях. Нито не една от клиничните характеристики не е обща за всички аутисти. Също така и много от проявните форми на психическото разстройство се появяват при хора, които не са аутисти.

Възможно примерни симптоми са:

  • Вяло използване на езика на тялото и другите средства за невербална комуникация, като например движения на очите, изражение на лицето и жестове;
  • Липса на осъзнаване на чувствата на другите и изразяването на емоции като удоволствие – смях или дистрес – плач по причини, които не са обясними за другите хора.
  • Стоят на страна от останалите хора и предпочитат да бъдат сами;
  • Срещат затруднения при взаимодействията си с останалите хора и претърпяват неуспех при опит да създават приятелства;
  • Не реагират на словесни сигнали – тоест като състояние на глухота.

Лечение на аутизъм

Няма стандартно лечение за това психическо разстройство. Различните специалисти споделят различни философия и прилагат различни методики при грижата за техните пациенти. Когато търсите специалист, по възможност той трябва да бъде постоянно на разположение, за да можете да им задавате въпроси и да дискутирате възможните начини за лечение.

Трябва да бъдете наясно с всички възможности, за да бъдете в състояние да вземете информирано решение. Добрият специалист ще ви изясни всички видове терапии, които се прилагат и възможните ползи и вреди от тях.

Традиционният подход е избиране на най-добрия за детето образователен модел и терапия за управление на поведенческите прояви. Съществуват доказателства, че колкото по-рано са започнали поведенческите, образователните и речевитетерапии, толкова по-добър е резултатът в дългосрочен план.

Това са методи за лечение, които често изискват дългосрочен ангажиментът и не са гаранция за постигането на резултат . При вземане на решение за това каква терапия да приложите, трябва да вземете предвид и резултатите от научните изследвания, които са провеждани във връзка с избрания от вас метод на лечение.

Лечение с медикаменти

Медикаментите не лекуват основните неврологични проблеми, свързани с психическото разстройство. Лекарствата се изписват, за да се управляват поведенческите изяви на заболяването като хиперактивност, импулсивност, затруднена концентрация и безпокойство. В повечето лекарствената терапия има за цел да ограничи изявите, така че засегнатият да може извлече максималното от поведенческите и образователните методи за лечение.

Медикаментите, които се изписват са психоактивни. Това означава, че въздействат на мозъка. Най-често се използват антипсихоптични лекарства. Установено е, че тези лекарства спомагат за потискане на хиперактивността, повтарящите се поведенчески модели и агресията при някои аутисти. Примери за такива лекарства са: рисперидон, оланзапин и арипипразол.