Когато пациентът чуе присъдата „болест на Алцхаймер “, нарушенията в неговия главен мозък са на не по-малко от 10 години. Обикновено хора с такава диагноза живеят 3-9 години от нейното поставяне.

Начините за ранна диагностика на заболяването са развити твърде слабо, а профилактични мерки, които да се прилагат в клиничната практика. Няма и лекарства, които могат да избавят човека от болестта на Алцхаймер /БА/.

По данни на Световната здравна организация от това заболяването страдат около 35 милиона души по целия свят.

Симптомите на болестта са прогресираща загуба на паметта и постепенно отслабване на способностите за мислене и разсъждение.

Тези нарушения се дължат на факта, че в главния мозък се отлагат плаки от β-амилоид, образуват се неврофибриларни възли от тау-белтък, асоцииран с микротубулите. Загубват се синаптичните връзки, а също и самите нервни клетки, особено в хипокампа и мозъчната кора.

Въпреки че до последно време за водеща се считаше именно версията за бета амилоида и в нейна подкрепа бяха и повечето изследвания. Но новите резултати опровергават господстваща роля на β-амилоид в развитието на БА, като се демонстрира по-съществения принос на другия белтък – тау.

Въпреки че получените данни не слагат край на дискусията за приноса на двата белтъка в прогресирането на заболяването, темата на изследванията може да се промени, съсредоточавайки именно върху тау-белтъка. При разработването на терапия основна цел също трябва да стане тау, смятат учените.

Учените от Mayo Clinic, проучили мозъците на 3618 пациенти и установили, че натрупването на β-амилоид е действително свързано с понижаване на когнитивните функции.

Но именно нивото на тау-белтъка се явява прогностичен фактор за времето на проявлението на симптомите, продължителността на заболяването и пределите на понижаване на способностите за разсъждение.

Според изследователите това означава, че тау-белтъкът е основен фактор за развитие на БА.

Аномалните тау-белтъци започват да се натрупват в невроните на хипокампа, а след това и в кората на главния мозък, регулираща мисленето, вниманието и осъзнаването.

Очевидно, за β-амилоида ситуацията е точно обратната – натрупвания първо се образуват във външните части на кортекса, а впоследствие се разпространяват към хипокампа.

Какви са терапиите, които се сега се прилагат при БА?

Препарати, които напълно да могат да излекуват човек от Алцхаймер, към момента няма. Но въпреки това буквално пред очите ни се разработват нови методики, които е възможно в скоро време да навлязат в клиничната практика.

Например, изследване от Университета на Рокфелер /Rockefeller University/ направило връзка между БА и хронично възпаление.

Заболяването се оказало свързано със системата на съсирване на кръвта, която е причина за образуването на тромби при увреждане на кръвоносните съдове в мозъка. Бета амилоидът активира белтъчния фактор на кръвната плазма № XII.

Контактната активация на този фактор отключва каскада от реакции на вътрешния път на хемостазата, което в крайна сметка води до освобождаването на брадикин, представляващ противовъзпалителна молекула.

При сравнение на данните от здрави хора, при пациентите с БА нивото на активация на контактната система се оказвало по-високо. Освен това, ако бета амилоидът се установявал в гръбначно-мозъчната течност, то неговата концентрация била свързана с нивото на вътрешния път на активация.

Общественото внимание

Освен научните изследвания е важна и социалната окраска на проблема на БА, в различните държави има създадени благотворителни организации, чиято цел е да помагат и да подкрепят хората, страдащи от това заболяване.