Екип от американски учени представи доказателства, че пациентите оздравяват по-бързо при лекари, които проявяват състрадание към тях.

Поведението на медицинския специалист пряко се отразява на това как болният спазва предписаното лечение.

Ако лекарят е добър, болните оздравяват по-бързо

Когато лекарите са загрижени за своите пациенти и последните усещат това, то те ще се отнасят по-отговорно към лечението.

Друг пример привежда изследователят Антъни Мацарели – според него, подкрепата от страна на лекари и медицински сестри преди операция, дава възможност на пациентите да се успокоят, ефектът е идентичен с действието на седативни препарати.

След операция при оказа емоционална подкрепа от страна на лекарския екип намалява потребността от обезболяващи препарати.

Изследователите също стигат до извода, че добротата и съчувствието на лекуващия лекар е от полза не само за пациентите, но и за самите медицински специалисти.

Когато болният оздравява по-бързо, това се отразява благоприятно и на лекуващия лекар, който приема това и за свой успех.

Някои правила, които е добре да спазва лекарят, за да се чувства пациентът комфортно:

  • По време на разговор медицинският специалист трябва да е седнал, а не да стои прав;
  • Необходимо е да установи зрителен контакт с пациента;
  • Трябва да се прояви загриженост не само за физическото, но и за емоционалното и за психологическото здраве на болния.

Кодексът на българския лекар – на какви ценности се базира

Не е добра практика лекарите да прекъсват пациентите си, когато говорят.

Според изследване от 2018 г. медицинските специалисти на 11 секунди средно прекъсват пациентите, а последните имат нужда от общо 29 секунди, за да опишат своя проблем.

Разбира се, при подозрение за някои заболявания сред първоначалното обяснение на пациента, често лекарите задават допълнителни въпроси, които могат да ги насочат към поставянето на правилната диагноза.

У нас има приет Кодекс за професионална етика на лекарите в България още през 2000 г., последното му изменение е от 2013 г.

Според чл.2 от него лекарската професия се основава на първо място на професионална компетентност, отговорност, както и на честност, човечност и милосърдие, добросъвестност и тактичност в отношенията с пациентите, колегите и обществото.