Съгласно книгата на рекордите на Гинес, през 2016 г. мъж от Барселона задържа дишането си за 24 минути и 3 секунди.

Кога задържането за дишането е опасно и кога полезно

Какво се случва, когато задържаме дъха

Средно човек може да задържа дишането си от 30 секунди до 2 минути, а понякога умението дълго да се задържа дишането може да спаси живота ни в определени ситуации. Например, ако паднете от плавателен съд или под лед.

Какво се случва при задържане на дъха

Ето какво се случва, когато задържаме дъха си. Времето е указано приблизително:

  • До 30 секунди – можете да се отпуснете, като затворите очи и да се изключите от околния свят.
  • От 30 секунди до 2 минути – започвате да изпитвате неприятна болка в белите дробове. Най-разпространената заблуда за задържането на дишането се състои в това, че ни става лошо, поради недостиг на въздух. Задържането на дишането е сложно и опасно не защото, а защото въглеродният диоксид се натрупва в кръвта, тъй като не издишваме.
  • 2-3 минути – стомахът започва бързо да се съкращава, защото диафрагмата се опитва да бие и ни кара да правим вдишване.
  • 3-5 минути – чувстваме лек световъртеж, тъй като въглеродният диоксид се натрупва, измества кислорода от кръвообращението и намалява количеството наситена с кислород кръв, постъпваща в мозъка.
  • 5-6 минути – тялото започва да се тресе, тъй като мускулите започват да се съкращават безконтролно. В този момент задържането на дишането може да стане опасно.
  • 6 минути и повече – губим съзнание. Мозъкът сякаш остро се нуждае от кислород, затова автоматичните дихателни механизми отново се включват. Ако сте под вода, вероятно ще вдишате вода в белите дробове, което е опасно за живота.

Странични ефекти от задържането на дишането

Това как задържането на дишането ще ни повлияе зависи от особеностите на организма и от количеството време, за което се задържа дишането.

Тялото е готово за краткотрайна компенсация, за да работят и всички функции да продължават работа, а дългото задържане на дишането може да намали притока на кислород към кръвта, предизвиквайки припадъци, гърчове и увреждане на главния мозък.

В сърцето недостигът на кислород може да предизвика нарушения на ритъма и да повлияе на изпомпващата му функция. Това може да увреди бъбреците и черния дроб.

Летален изход от задържане на дишането – възможен ли е

Не, и ако се намираме под водата.

Когато губим съзнание тялото ни автоматично отново започва да диша. Тялото ни е програмирано да вдишва и да издишва, дори и да не го контролираме, например, когато спим.

Ако се намираме под вода, по време на опита да погълнем въздух можем да пропуснем огромни обеми вода. Вдишването на вода невинаги е фатално, ако ни реанимират в отделение за реанимация или спасителен екип изпомпи водата от белите ни дробове.

В повечето случаи загубата на съзнание под вода може да е смъртоносна.

Какви са ползите от задържането на дъха

Задържането на дишането, а също и общото подобряване на дишането и функциите на белите дробове има полезни функции на здравето.

Някои предварителни изследвания върху животни показват, че задържането на дишането може да помогне за възстановяване на увредена тъкан на мозъка.

Използването на определени дихателни техники – някои от тях включват задържане на дишането и помагат за намаляване на риска от възпаление.

Определени дихателни упражнения, сред които задържане на дишането за няколко секунди, могат да са част от редовната практика по релаксация.

Това също може да помогне за подобряване на здравето на сърдечно-съдовата система.

Задържане на дишането за дълго – толкова ли е вредно

Умението ни да задържаме дишането за дълго време може да спаси живота ни в определени ситуации. Но да се прави това често и за продължителен период от време не е препоръчително.

Вместо това можем да пробваме различни дихателни практики, които включват задържане на дишането за известен период от време като средство за релакс и за подобряване на здравето на сърдечно-съдовата система.