Ако рибата, която ядем, не живееше в замърсена околна среда, то нейното похапване съществено би понижило риска от развитие на диабет тип 2. Но замърсяващи вещества в рибата присъстват, и често те неутрализират оздравяващия ефект.

Мазна риба от замърсени води – по-висок риск от диабет

Това е било демонстрирано от изследователи от Техническия университет на Чалмерс в Швеция, които използвали иновационни методи, с които успяват по-добре да изследват влиянието на хранителния режим върху здравето.

Един от въпросите е влиянието на рибата върху риска от развитие на диабет. През последните години различни групи изследователи дават противоречиви резултати.

Шведски учени предполагат, че е открита причината за противоречията.

През последните 10 години е изучавана взаимовръзката между похапване на риба и диабет. Важно е, че количеството изядена риба се определяла не както обикновено по въпросници, където хората понякога дават невярна информация, а с помощта на метаболомика, основно масс-спектромия.

Специалистите определят около 30 биомаркера в кръвта, които позволяват обективно да се измери количеството риба, които изяли участниците в изследването.

Учените успяват да отделят влиянието на рибата върху риска от диабет от въздействието на различни замърсители на околната среда, присъстващи в рибата.

Установява се, че сама по себе си рибата осигурява еднозначна защита от захарен диабет тип 2 – особено мазна риба. Но същевременно в рибата с високо съдържание на мазнини допринася за повишаване на концентрацията на замърсители в кръвта.

Какво се подразбира под замърсители на околната среда

Под замърсители на околната среда в това изследване се предполагат постоянни органични замърсители. Това са например, хлорорганични пестициди и полихлорирани бифенили.

Тези вещества са мастноразтворими и основно се съдържат в мастните продукти, сред които риба, месо и млечни продукти.

Особено високо е съдържанието в риби от рода на херингата и сьомгата от замърсените райони – в Швеция, например, това е Балтийско море, Ботническия залив и най-големите езера – Венерн и Ветерн.

Вече е известно, че замърсителите на околната среда са свързани с повишен риск от диабет тип 2. Затова как мазната риба влияе на здравето зависи на първо място от района на нейното местообитание.