Трудно е да бъдеш нерешителен, и особено много това се отнася за мъжете

Нерешителният мъж става обект на насмешки, осъждания и неразбиране. Но със сигурност не е виновен за своята нерешителност. Той просто не е като повечето мъже.

Мъжете повече, отколкото жените, страдат от своята нерешителност, тъй като установилият се стереотип предписва на силния пол да бъде активен, инициативен и решителен.

Нерешителността е причина за много неуспехи, огорчения и несбъднали се възможности. Тази особеност най-често се проявява в отношенията с хората, отколкото в което и да е друго направление.

И може да се прояви като състояние, а може и да се укрепи и да стане качество на личността. Често решителните не разбират и не приемат нерешителните, осъждат ги и дори ги смятат за непълноценни.

Най-честите причини за нерешителност

• Повишена тревожност, предизвиквана от реалните житейски обстоятелства;
• Властна майка или много тесни и зависими отношения с родителката;
• Второстепенно положение на бащата в семейството;
• Неуспешни връзки или неопределеност в такива отношения;
• Тип темперамент – меланхоличен или флегматичен, като хората с холеричен или сангвиничен характер могат да ги подценяват и дори да ги смятат за не съвсем адекватни;
• „хамлетов“ тип личност – човек дълго мисли, преди да действа, трудно му да е вземе решение, в поведението преобладава навика да се размишлява, а не стремежът към действие;
• Юношески максимализъм, неизживян в по-зряла възраст;
• Липса на потвърждение на собствената значимост от страна на други хора;
• Прекалена предпазливост и недоверчивост;

Какви са последствията от мъжката нерешителност?

• Нежелание за поема на отговорността върху себе си;
• Ниска самооценка;
• Страх от неуспехи;
• Боязън да изглежда неуместно;

Всичко това може да доведе до други, по-сериозни житейски проблеми.

Какво може да направи нерешителния мъж?

Първо, той не е виновен за своята нерешителност. Осъзнаването на този проблем ще помогне за вземането на решение за промяна на отношението към себе си.

А това е първата стъпка по пътя към промяна на цялостното поведение и изграждане на нови отношения с околните хора.

Нерешителният мъж трябва да се приема такъв какъвто е – на много жени им харесват точно такива мъже. Дори ако все пак някой не го харесва, той има пълното право да бъде себе си.

Добре е в такава ситуация да започне със самоодобрението – по-често да говори за своите достойнства, да си записва всичко хубаво, което говорят другите за него.

Препоръчително е да се отнася разумно към оценки на другите – всеки от нас вижда в другите хора, как те си го представят. Но всъщност винаги грешим за мнението на околните за нас.

В такава ситуация добре би било мъжът да започне да си води дневник с постиженията и с добрите постъпки, като трябва да се поддържа редовно и по-често да се поглежда в него.

Действие – придобиването на нови знания и умения е много важно при липса на достатъчна решителност, а също така и спортът. Англичаните неслучайно казват, ако ви върви – продължавайте, ако не ви върви – все така продължавайте.

Нерешителният мъж не трябва да се бои от промяната – и не е длъжен да съответства на установените представи за самия него в обществото.

Напротив, трябва да се променя и да търси себе си.
Четенето на хумористична литература също е полезно.