Ниското ниво на образование повишава риска от развитие на тежки хронични заболявания, а също и вероятността от смърт от тях.

Висшето образование може да предпази сърцето

Резултатите от изследване, проведено от група учени от Дания, Швеция и Финландия, са публикувани в Европейското списание по кардиология.

Изследователите анализирали данни за повече от 1,5 млн. датчани, които през 2000 г. са били от 30 до 59 години.

Всички тези хора по онова време не са страдали от сърдечно-съдови заболявания, както и метаболитни, сред които диабет.

Освен това били анализирани данни за почти 42 000 души, при които е поставена диагноза за такива заболявания.

Информация за живота и здравето на тези хора са събирани до 2014 г. При анализа са отчитани данни за нивото на образование и доходи на участниците, а също и какво ниво на стрес изпитват по време на работа.

Оказва се, че сред здравите участници с ниско ниво на образование рискът от развитие на сърдечно-съдови заболявания е много по-висок.

Ако бъдат изследвани 10 000 мъже със средно или с основно образование, то в рамките на година около 61 от тях ще развият сърдечно-съдови заболявания. А на същия брой мъже, но с висше или с по-висока образователна степен, тази диагноза ще бъде поставена на 34 от тях.

Това означава, че мъжете със средно и основно образование са с 1,62 пъти по-висок риск от болести на сърцето.

Сред жените се наблюдава аналогична картина, макар и в работоспособна възраст рискът от сърдечно-съдови заболявания при тях да е по-нисък, отколкото при мъжете.

По-високи доходи по-нисък риск за сърцето

За година от 10 000 жени със средно и основно образование се разболяват от сърце около 32 от тях, а при същия брой жени с висше и по-висока образователна степен, сърцето се разболява при 16 от тях. Това означава повишаване на риска с 1,66 пъти.

Почти същата констатация учените правят за вече болни хора. При мъже и жени, с потвърдени диагнози, със средно и основно образование рискът от настъпване на смърт, вследствие на основното заболяване е от 1,52 до 2,18 пъти по-висок, отколкото при хора с висше образование.

При повишаване на доходите на участниците със средно и основно образование, натоварването в работата намалявало, и съответно рискът от болести на сърцето и от настъпване на смърт, вследствие на хронично заболяване намалявал.