Последната версия на невронната мрежа ChatGPT поставя диагнози по-добре от много лекари. В експеримент това демонстрира лекар и специалист по компютърни технологии от Харвард.

Ще доведе ли изкуственият интелект до безработица сред лекарите

Суперкомпютър вече надигра световноизвестни шахмасти, защо пък изкуственият интелект да не замени лекарите? Отговорът на този въпрос изглежда лесен, но всъщност съвсем не е така, както се казва, дяволът се крие в детайлите.

Една игра или множество информация

За този експеримент ученият от Харвард разказва във връзка с подготвяната от него книга AI революция в медицината, и казва развълнуван, че машината е много по-добра от повечето лекари, които той познава.

Ето и експериментът, за който се разказва в книгата. Описан е реален случай от практиката с новородено дете, което е лекувано преди няколко години.

Лекарят съобщава на бота Chat-GPT 4 ключови данни за детето, които събира по време на прегледа и изследванията, а също и дава информация за ултразвуково изследване и нивото на хормоните.

Изкуственият интелект правилно поставя диагнозата за рядка болест – вродена хиперплазия на надбъбречните жлези.

Сработва по същия начин както и лекар специалист. Човек неспециалист би изпаднал във възторг – изкуственият интелект постига същото, каквото и специалистът.

Ако се погледне на този случай през очите на специалиста, то изводите ще бъдат съвсем други.

Как ChatGPT може да замени лекаря, ако получава всички готови резултати от изследванията? Когато всичко това е събрано, всеки може да постави диагноза. Опитайте да направите това в началото, когато болестта е в начален стадий и симптомите са малко. В такава ситуация може да работи само лекар и машината не е в състояние да го замени.

Рядка диагноза – това далеч не е най-трудната

Колкото и да е учудващо, рядката диагноза, която изненадва младият учен, е лесна за поставяне.

За тази цел е достатъчно да знаем възрастта на пациента и нивото на няколко хормона, образувани от надбъбречните жлези.

Ако тези стойности се отклоняват от нормата, диагнозата е повече от ясна. Второ мнение не е и необходимо. За изкуственият интелект това също не е задача.

Преди решението каква е диагнозата се събира много информация и това се прави от лекар – беседа с пациента, преглед, палпация и перкусия, с назначаване на допълнителни прегледи и изследвания.

В този случай е важно да се подчертае, че проверка на нивата на хормоните на надбъбречните жлези се прави само целенасочено, това не е обичайно изследване на кръвта, което се прави на всеки.

Назначава се само когато лекарят заподозре у пациента някакъв проблем с надбъбречните жлези – и това е признак на добър лекар. Също назначава и ултразвуково изследване на надбъбречните жлези плюс томография – ЯМР или компютърна томография.

Къде през цялото това време е ChatGPT, навярно е писал реферати и дипломни проекти за студенти. В това не може да се замени специалистът.

Ако не знаеш, лъжи повече, може би ще ти повярват

Забелязано е, че ChatGPT може да се измисля информация или да изкривява тази, с която разполага. Когато не знае отговора, не говори за това, а предоставя фантастична или измислена информация. Много могат да я приемат за истина и това е наистина опасно. Най-вече в медицината.

В стандартни житейски ситуации дава нормални съвети и така изгражда доверие у потребителите. В по-сложните започва обаче да си измисля, и ако човек е доверчив може да го въведе в заблуждение.

В своя труд лекарите използват данни от доказателствената медицина, а чат ботът не разкрива какви източници на информация използва. Твърди се, че събира самостоятелно данните от Интернет, но разработчиците всъщност го контролират.

Това е много важен въпрос, тъй като препоръките и отговорите зависят от това какво включва в базата данни. Ако те са погрешни, то и резултатът няма да е правилен.

ИИ не притежава клиничното мислене на лекаря

Едва ли ще успеят да направят човекоподобен робот, притежаващ следните компетентности:

  • Умеещ да разговаря с пациента, да извлича от него нужната информация, която може да преведе на медицинския език на симптомите. За лекарите е добре известно, че това е голямо изкуство.
  • Умеещ да прави аускултация, палпация и перкусия, а също и да анализира тази информация.
  • Да изгражда йерархия на получените симптоми, отделяйки съществените от второстепенните.
  • Въз основа на всички получени данни се прави план за допълнителни изследвания и прегледи, като получава цялата информация за поставяне на диагнозата.

Всичко това се нарича клинично мислене, основава се не само на асоциации, на основата на които работи ИИ, колкото на причинно-следствените връзки, които са недостъпни за него.