Екип от китайски учени провежда експеримент, целта на който е да се постигне генетично изменение на ДНК.  За целта са използвани човешки ембриони.

Опитите на екипа се оказват успешни, но предизвикват смут в научните среди. Ръководител на екипа е професор Чунджу Хуан.

Международна група от учени призова за доброволно прекратяване на експериментите, понеже нарушават човешките права.

В експеримента се използва техника, която променя самия ген, отговорен за бета - таласемия (проблем с кръвта, който става причина за настъпване на ранна смърт). Няма данни за подобен предходен експеримент, целящ трайно да модифицира гените и има сериозни основания да се смята, че това е първият по рода си.

Учените използват ензимен комплекс, който позволява да се премахне определен ген като се замени с друг. Методът води до трайно изменение на ДНК и е възможно да се онаследи от потомството.

Първоначално резултатите от изследванията са публикувани през април и не предизвикват медиен интерес. Предполага се, че по-известните списания като „Nature“ и „Science“ отказват да публикуват резултатите, поради неетичността на изследванията и забраната на експерименти от този тип в Европа.

Какво представлява изследването?

Използвани са трайно увредени човешки ембриони. В експеримента са използвани 86 ембриона с ензимен комплекс. Две денонощия след започване на опитите, дефектният ген е отстранен, а учените преминават към етапа, в който заменят молекулите.

Макар и изключително спорен от морална гледна точка, експериментът се оказва напълно успешен. От ембрионите оцеляват 71. В двадесет и осем от тях, заменящият комплекс успява да се свърже с ДНК молекулата и то в определения за целта участък. При някои от ембрионите се осъществява успешна замяна на генетичния материал.

Според ръководителя на изследването Чунджу Хуан, все още е твърде рано да се провеждат подобни експерименти със здрави ембриони.

„Ако искате да постигнете това с нормални ембриони, необходимият процент на успеваемост трябва да бъде близък до 100. Това е причината да прекъснем експеримента. Смятаме, че все още е прекалено рано“.

По време на опитите са открити нежелани ефекти. Възникват голям брой мутации, които превишават числено тези от предварителните тестове. Първоначалните експерименти са направени върху клетки на мишки и възрастни хора.

Учените се опасяват, че мутации от този вид могат значително да увредят организма и да окажат непредсказуемо влияние върху развитието на бъдещите поколения.

Според учените от цял свят е недопустимо да се провежда подобно изследване. Те призовават за доброволно прекъсване на този вид експерименти. Започва провеждане на прозрачни правни и политически дискусии. Започва публично обсъждане на темата за безопасност и етика, свързана с последиците от модифициране на човешки гени.

Съюза за регенеративна медицина, в който са включени повече от 200 изследователски института, правозащитни организации и частни компании, също призовава към прекъсване на експериментите от този тип.

Едуард Ланфиер, ръководител на „Sangamo BioSciences“, се обосновава пред Франс прес: „Ще преустановим работата над ембрионите, понеже това е много ограничен аспект от генното инженерство, докато не получим възможност да обсъдим това“.

Въпреки призива за прекратяване на експеримента за модифициране на ембрионалните гени, според публикация на „Nature News“ има поне още един екип от китайски учени, който провежда изследвания с подобна цел.