В миналото се считаше, че астмата е основно емоционално разстройство.

Днес вече е известно, че бронхиалната астма е резултат на хипер-раздразнителност и биохимични аномалии в клетките на лигавицата на дихателните пътища и всъщност това считано до скоро за емоционално заболяване е резултат от реален физически проблем.

Въпреки това има и не малко хора, които свързват своето заболяване със стрес.

Те казват, че именно стресът причинява симптомите, а самото заболяване е предизвикано от силен стрес или травма в миналото.

Следователно може да се обобщи, че във всичко има по малко истина и докато емоционалният стрес може да бъде важен фактор в отключването на астмата, то това далеч не е единствената причина.

Тежката астма може да повлияе на работата на човек, както и на неговите училищни, семейни и развлекателни дейности до такава степен, че това значително да промени качеството му на живот.

Астматичните симптоми, когато са по-тежки, могат да предизвикат както физически, така и силен психологически дискомфорт.

Ако имате астма, има голяма вероятност да живеете в постоянен страх от астматичен пристъп или да започнете прекалено да ограничавате себе си в избора на лайфстайл, развлечения, работа, пътуване или други дейности, които нормално са част от живота на всеки човек.

От друга страна, стресът причинен от страх, гняв, от проблеми на работа или у дома може да има значително влияние върху влошаването на астматични симптоми.

В някои редки случаи, психологическо заболяване може по някакъв начин да бъде основна причина или катализатор за повтарящи се астматични пристъпи.

Някои хора, които са засегнати от това състояние, дори не са наясно, че именно психологически проблем може да причинява всички тези симптоми.

Когато психологическото заболяване играе централна роля във вашите астматични пристъпи, традиционното лечение на астма може и да не се справя много добре със състоянието ви.

Понякога в такава ситуация дори и най-добрите лекари не могат да бъдат в състояние да ви помогнат, тъй като проблемът е емоционален и по тази причина е извън техните знания и възможности.

Дори ако сътрудничите на вашия лекар с прилагането на правилната програма за лечение, може да се стигне до все по-нарастващата нужда от лекарства и да получавате асматични пристъпи без никаква очевидна причина.

Тази форма на астма се явява предимно психосоматично заболяване, тоест проява на физически симптоми при здрав човек в резултат от емоционален стрес или травма.

Най-добрият начин да ви се помогне ако състоянието ви спада именно към тези случаи е да намерите добър психолог и / или психиатър, който може ефективно да лекува основното, а именно стреса и психологическия проблем, предизвикващи това състояние.

В обобщение може да се каже, че възможни причинители на астма могат да са различни физически фактори, но също така някои психологически проблеми.

От друга страна, стресът или психологическите и емоционални проблеми са важен стимул на по-малко от 1% от астматичните случаи и респективно точно това са случаите, които биха се поддали по-добре на психотерапия, отколкото на стандартен консервативен подход на лечение на заболяването.