Пишете на ръка или си правите бележки на телефона? Вторият способ, очевидно, е по-удобен. Писането в електронен вид е по-бързо и по-точно.

Освен това, този запис лесно може да се изпрати на други устройства, както и на приятели, да се разпечата. Но психолози са убедени, че трябва да се върнем към ръкописните текстове. Тъй като именно те ни правят по-умни и ни помагат да се учим.

На клавиатурата набираме текст бързо, но пък на ръка пишем бавно. Изненадващо, но именно това е причината да пишете на ръка и да си водите бележки, когато се опитвате да научите нещо.

Психолозите Пам А. Мюлер от университета на Принстън и Даниел М. Опънхаймър от Калифорнийския университет провеждат удивително изследване, в рамките на което установили, че лаптопът е най-лошият инструмент за водене на конспекти и за бележки по време на лекции.

По-рано резултатите от изследванията показваха, че воденето на конспект на лаптоп е неудобно, защото човек може често да се разсейва от игри, интернет или странични програми.

Но се оказва, че предимството на ръкописното конспектиране е другаде – когато пишем, забавяме скоростта на възприемане на новата информация.

Когато процесът на конспектиране е бавен, запомняме повече. Ето как работи – ако човек може да работи бързо и качествено, той може да записва лекцията на практика дума по дума.

Но да стенографираш – не означава да учиш, този процес не изисква аналитично, критично мислене. Докато набираме думите на компютъра, след като лекторът ги е произнесъл, мозъкът по никакъв начин не се въвлича в процеса на изучаване на материала.

С други думи, мозъкът не получава сигнал – тази информация е много важна. Затова и когато затворите документа, вашият разум ще изтрие всичко чуто, заради бъдеща по-ефективна работа.

Но ако пишете конспекта на ръка, вие физически няма да можете да записвате всичко, което говори лекторът.

Вместо това вие ще търсите най-важното, ще поставяте акценти, ще структурирате  записва това, което човек не е разбрал, и такива места ще останат очевидни бели петна във вашия конспект, към които ще е необходимо да се върнете, за да разберете новия материал.

Ръкописните конспекти изискват активна работа на мозъка, а това означава, че ще запомните практически всичко, което записвате.

Колкото по-силно се стараете нещо да разберете, толкова по-силно сигнализирате мозъка: „Това е важно! Нужна ми е тази информация!“

Мюлер и Опънхаймър направили заключението, че вместо студентите да се занимават със стенографиране, студентите е необходимо да обработват информацията, да я преразказват със собствени думи и да я записват във вид на конспект. Това е критично необходимо за обучението.

Предимството на ръкописните бележки, макар и те да изчезват от нашия ежедневен живот, е било описано от много психолози.

Те твърдят, че когато пишем на ръка, ние задействаме тези дялове от мозъка, които отговарят за формирането на спомени. Дори децата стават по-креативни, ако записват своите идеи на лист хартия.

Френският психолог Станислас Деън твърди, че всички трябва да започнем да използваме по-малко клавиатурата, тъй като писмото активизира уникална невронна верига в нашия мозък.

На учените по-рано не беше известно протичането на тези процеси, но сега са убедени, че ръкописният текст стимулира разумът и прави процесът на обучение по-лесен.