Онлайн консултацията е абсолютно нова форма на общуване между лекар и пациент, която се появи у нас през последните 5-6 години. Но съществува макар и много ограничено още от 2000-та година.

Преди това не е съществувала, поради липсата на компютри и интернет в повечето български домакинства. А сега вече набира популярност.

Кому са нужни консултации с лекар онлайн?

На първо място, на хората, решили да се заемат с профилактика на едни или други заболявания, а също и на тези, интересуващи се от здравословен начин на живот, още не е успял да се обзаведе с тлъста медицинска история на заболявания и цяла съвкупност от хронични заболявания, то лекарят може да му обясни как да съхрани своето, все още несъсипано здраве.

Онлайн-консултациите с лекар могат да бъдат полезни и удобни на пациентите, желаещи да уточнят вече получените назначения, например, да изяснят защо им е бил назначен един или друг препарат, защо не трябва да променят дозата, какво да правят при проявление на странични ефекти и т.н.

Разбира се, добре е, когато всички тези нюанси могат да се изяснят още по време на лекарския преглед.

Но, както показва практиката, повечето лекари нямат нито време, нито мотивация да отговарят на абсолютно всички възможни въпроси на пациентите.

Онлайн връзка на пациентите с лекаря може да е необходима при хронични заболявания. И макар че пациентите редовно посещават лекуващия си лекар, понякога има нужда да изяснят някои нюанси на своето състояние, които не изискват преглед.

За кого са противопоказни медицинските консултации онлайн?

Не следва да се обръщат виртуално към лекар хората, които се опитват да получат диагноза по интернет, без да са посетили лечебно заведение офлайн.

Особено ако потърсили предварително в Гугъл информация за заболяването, от което подозират, че страдат.

В този случай често пациентът споделя на лекаря само симптомите, попадащи в обсега на избраната от него диагноза, изпускайки от поглед проявленията на заболяването, които могат напълно да го променят.

Виртуалните консултации не помагат на хората, страдащи от тежки животозастрашаващи състояния. В този случай опитът за замяна на спешната медицинска помощ с препоръки по интернет може да доведе до фатален изход за пациента.

Какво може да направи лекарят онлайн?

• да подскаже на пациента към какъв лекар следва да се обърне в реално лечебно заведение;
• да уточни какви изследвания трябва да си направи и какви проби и къде да ги даде;
• да помогне за разшифроване на резултатите от изследванията;
• да подскаже на пациента какво да прави в спешна ситуация, докато се очаква пристигането на линейка;
• да консултира за страничните ефекти от приеманите лекарства, а също и съчетанията с други препарати.

Какво не може да направи лекарят онлайн?

• Да постави окончателна диагноза;
• Да назначи лекарствени препарати и физиотерапевтични процедури;
• Да подлага на съмнение диагноза и предписания на свои колеги;

Недостатъци на консултациите онлайн

• Отговорът на лекаря рядко е пълен и ориентиран към конкретния пациент;
• В повечето случаи докторът приключва консултацията с препоръка към пациента да се обърне към лекар офлайн;
• В спешна ситуация времето, изгубено в опит за получаване на консултация, може да струва живота на пациента;

Предимства на консултациите онлайн

• Общуване с лекар, без да се излиза от дома;
• Възможност за общуване с лекар със специфична специализация, до който може да няма достъп в местожителството на пациента;