Науката не стои на едно място и ако до неотдавна човекът се е разглеждал изключително от гледна точка на биологията, то днес всичко се променя.

Неправилният подход

Какво е това здраве? По света съществуват няколко десетки определения за този термин. Съвременната медицина разглежда човека изключително на физическо ниво.

Степените на организация на живата материя /включително и на човека/ могат да се поместят в следния ред – молекулярно, субклетъчно /ниво на молекулните връзки и органели/, клетъчно, тъканно, органно ниво на системите и органите на организма.

Съвременните технологии към настоящия момент позволяват внедряване не само в човешката клетка, но дори и провеждането на някои манипулации на субклетъчно и молекулно ниво.

Но, въпреки този достижения, много авторитетни учени заявяват, че конвенционалната медицина е все още в каменния век. Нищо по-качествено от хирургията, образно казано, медицината не е измислила.

Тези твърдения, разбира се, не следва да се възприемат буквално, тъй като се касае за концепцията, с която научният свят разбира здравето и заболяванията на човека.

Новият възглед

Неопровержимо доказателство за безсилието на съвременната конвенционална медицина е нейната невъзможност да предложи пълно излекуване на болни, дори в случаи на немного тежки заболявания.

Нека се замислим – в състояние ли е лекарят да излекува човек, страдащ от хронични заболявания? Обикновено, става въпрос в повечето от случаите за поддържащо лечение, постоянно лекарско наблюдение и безкраен прием на лекарствени препарати.

Добавете към това и множеството странични ефекти на медикаментите, и ще получите нелицеприятна картина.

Но тъй като учените не могат да намерят окончателно решение на здравните проблеми, те се ориентират към някакъв компромисен вариант.

При такова развитие съвременната наука и медицина в никакъв случай не могат да бъдат доволни от постигнатите успехи и търсенето на оптималното правилно лечение продължава с още по-голямо упорство.

Въпреки това, традиционното разбиране за здравето от чисто биологична гледна точка загубва своята актуалност, като единствено възможна.

Все по-често научният свят разглежда човека като организъм съществуващ едновременно в 3 форми на битието – материална форма /това, което посочихме по-горе молекула, клетка и т.н./, енергийна форма /към нея се отнася психическата енергия/ и информационна или програмна форма.

Йерархия на заболяванията

Най-нисшата форма на съществуване на човека е материалната – тази, която непосредствено върху себе си изпитва всички последствия от въздействията върху информационната и енергийната форма на съществуване.

Тоест управлението на човешкия организъм върху отгоре надолу.

Най-висшето ниво е информационното. Множеството изследвания потвърждават факта, че около 80% от всички заболявания започват именно на информационно ниво.

Останалите заболявания – това са травмите и техните последствия, включително и въздействието върху организма на вредните навици – тютюнопушене, алкохолизъм, наркотици и т.н.

Коварността на това положение се състои в това, че човекът не вижда измененията още, докато са в информационно ниво.

С времето дисхармонията се прехвърля върху енергийното ниво, а по-нататък може да се внедри и в нашето ДНК. Увредените гени с времето се натрупват и се предават на бъдещите поколения.

В тази връзка е възможно в медицината да се извършат големи промени. Възможно е в скоро време човекът да престане да бъде за лекаря просто биологичен вид, жива материя.

А да бъде за него система с протичащи в нея физически процеси – електрически, магнитни явления, полета и пр.