Родителите желаят за своето дете най-доброто и затова се стремят да му помагат, когато е в затруднение. Но винаги ли помощта води до успех?

Много родители още от самото детство вменяват на детето си неувереност, като на пръв поглед изглежда, че му правят правилните забележки – „Ти не можеш да вдигнеш това, аз ще го направя сама“, „Няма да ти получи, ти си още малък, нека ти помогна“ и т.н. Рано или късно вие ще откриете негативните последствия от тази помощ.

Всичко започва от това, че родителите задават на детето си твърде висока летва. То е длъжно да носи добри оценки от училище, на състезанията и в допълнителните занятия винаги да бъде първо, в класа да бъде пример за другите деца.

От една страна е добре детето да се мотивира за успех, но от други няма смисъл от него да се изисква безукорна правилност и 100%-ова дисциплина.

Вашата помощ може да бъде полезна само в изключителни случаи:

1. Трябва да обясните на детето нещо непонятно, да му помогнете да разбере възприемането на информацията, но не трябва да вършите работата вместо него.
2. Вашата помощ е необходима, ако за изпълнение на някаква задача, трябва да се направи нещо, което детето не може да направи самостоятелно – например, да изпече торта за часа по Домашен бит и техника, а детето е твърде малко, за да може самостоятелно да включи газовата фурна и миксера.
3. Понякога в задачите изрично се указва, че е необходимо да се изпълнят с родителска помощ - да допуснем, че задачата се състои в това да се събере хербарий – едва ли ще пуснете 7-годишно дете в парка само.

Във всички останали случаи не трябва да помагате на детето при подготовката на домашните работи, в противен случай ще се сблъскате с бъдещи проблеми.

Проблем №1 – липса на самоорганизация

В някакъв момент детето ще осъзнае, че не е задължително да полага много усилия, за да си направи домашните, ако до него винаги са мама и тате, които са готови да му се притекат на помощ и да направят всичко за него.

И колкото повече родителите помагат на детето да направи всичко както трябва, толкова по-малко усилия то ще полага.

Проблем №2 – повишаване на успеха в училище

Постоянната помощ от страна на възрастните създава у детето усещане за известна сигурност и по този начин го обезсърчава да се стреми към нещо и да постига нови резултати.

За постигане на една или друга цел детето трябва да се научи да преодолява трудности, да работи над себе си, а когато те се разрешават от само себе си благодарение на загрижените родители, няма никакъв резон за повишаване на успеха .

Проблем №3 – комплекс на отличника

Когато детето постоянно бива ругано за лошите оценки, може да развие комплекс на отличника.

Ще се бои да направи грешка – ще има страх да направи нещо ново, което в първите етапи може да провокира въпроси и затруднения. То не може да си позволи да направи нещо лошо.

Не правейки грешки и отлагайки опитите за нови действия, детето само се ограничава и не се развива, за да научава наизуст уроците и да получава отлични оценки.