Медицинската наука върви напред.

Наред със стандартните методи на лечение, сред които прием на лекарства и хирургична намеса, активно се развиват и нови, една от които е фотодинамичната терапия.

Основният неин принцип се заключава във взаимодействието на лекарства и облъчване.

Какво е това?

Какво е това фотодинамична терапия?

Това е относително нов и много перспективен метод за лечение на някои онкологични, кожни и инфекциозни заболявания.

Механизмът на неговото действие е прост – на фона на прием на определени лекарства, които имат свойството да се концентрират в тъканите на тумора, се въздейства на огнището със специално облъчване.

Важно е дължината на вълната на тази електромагнитна вълна да бъде такава, че да започне определена фотохимична реакция с участие на приетото лекарство и кислород.

Вследствие на тази реакция в тъканите се концентрират много свободни радикали.

Тези вещества спомагат за разпада на туморните клетки, повлияват и инфекциозни заболявания.

Причината е, че се нарушава снабдяването с хранителни вещества, вследствие на загиване на малките кръвоносни съдове, които хранят тумора или инфекциозното огнище.

Фотодинамична терапия - опасна ли е?

Почти непознат на широките кръгове метод на лечение.

За много хора думата „химия” и „облъчване” се свързва с огромна вреда за здравето.

Но това съвсем не е така.

За облъчване се използва лазер, тъй като с него по-точно може да се настрои дължината на вълната, при която туморът максимално ще поглъща лекарството фотосенсибилизатор.

За разлика от рентгеновите лъчи, лазерните не са опасни за здравето.

Лазерът действа локално, тоест на клетките вътре в тъканите.

Самите препарати, които се използват като компонент на фотодинамичната терапия, също не могат да се определят като опасни за здравето.

Начинът за въвеждане е само венозен, тоест заедно с кръвта се разнасят из целия организъм.

Но сами по себе си не предизвикват никакви изменения в здравите клетки на човешкия организъм.

Тяхното действие започва в резултат на провеждане на лазерно облъчване, което спомага за максимално поглъщане на препарата от огнището на инфекцията или от туморните клетки.

Огромен плюс на фотодинамичната терапия е минималната инвазивност.

Това означава никакви белези на кожата, никакви шевове и други козметични дефекти не остават след нея.

В редица случаи тази терапия се явява допълнителна – често позволява значително намаляване на размера на туморите.

А това дава възможност впоследствие да се направи радикална операция, дори и когато е била абсолютно невъзможна, поради големите размери на образуванието.

Лекарства-фотосенсибилизатори в ежедневието

Любопитно, но взаимодействието между лекарства и облъчване протича не само зад болничните стени.

Много хора, които приемат различни лекарствени средства и след това отиват на плаж, не подозират, че излагат здравето си на риск.

Някои лекарства увеличават чувствителността към ултравиолетови лъчи, в резултат на което дори при краткотраен престой под слънчевите лъчи може да се стигне до кожни изгаряния.

Такива са някои противогъбични препарати, антибиотици от групата на флуорхинолоните , ретиноиди, витамини – В1 и В6, тиреостатици и други.

Преди да тръгнем за морето, ако ни се налага да приемаме постоянно някакъв лекарствен препарат, трябва да се сме сигурни, че не е фотосенсибилизатор.

Ако резултатът е положителен, пътуването не трябва да се отлага.

Но трябва да се запасим с качествени и силни слънцезащитни средства, свободни леки дрехи и широкопола шапка.