Генетичните изследвания са новата тенденция за съхранение на здравето и за постигане на дълголетие, която набира все по-голяма обществена популярност.

Молекулярно-генетичните изследвания са активно развиващо се направление на медицинската диагностика.

В редица държави идентификацията на генетичните рискове вече влиза в стандартите за медицинска помощ и е важен елемент на персонализираната медицина.

Генетичните тестове най-често се използват за откриване на наследствени патологии, оценка на риска на развитието и профилактиката на различни заболявания и патологични процеси, при използване на спомагателни репродуктивни технологии и подготовка за бременност, медико-генетично консултиране, онкологични заболявания, кардиологични такива, тестване на поносимостта към едни и други лекарства.

Днес генетичните тестове придобиват все по-широко разпространение и сред практически здравите хора, които искат дълги години да запазят красотата и младостта си, живеейки в хармония със своите гени.

За постигането на тези цели са създадени тестове от различно ниво – от изследване на целия геном – генетичен паспорт, до специални програми за избор на оптимална диета за коригиране на телесното тегло – нутригенетика или най-подходящ вид спорт – спортна генетика.

Генетичен паспорт

В човешкия организъм има хиляди гени. Всеки от тях отговоря за осъществяването на отделна функция, но заедно с другите гени и фактори той влияе и на общото състояние на организма.

Благодарение на съчетанието на малки разлики в последователността на ДНК – полиморфизми, всеки от нас има свой здравен потенциал.

Човек може да го разкрие в пълна степен, правейки си генетични изследвания в лаборатория и получавайки препоръки от специалисти по генетика за профилактика на заболявания, начин на живот, режим на физическа активност и хранене, отказ от неблагоприятни за него вредни навици.

Оптимален вариант за провеждането на такова обследване е генетичният паспорт, в който се изследват около 250 от най-важните полиморфизми на човека, определящи рисковете от проявление най-често срещащите се мутации и развитието на сериозни заболявания.

Информацията за структурата на гените може да се използва при планиране на семейство и изготвянето на персоналната програма за здраве и дълголетие.

За мъжете и жените в програмата „Генетичен паспорт“ има разлики, свързани със структурата на техния геном.

Нутригенетичните тестове

Новото активно развиващо се направление на генетичните тестове, изключително силно търсено от хората, желаещи да отслабнат и в бъдеще да поддържат постигнатият резултат.

Специалният комплекс „Обмяна на веществата, корекция на теглото“ помага за подбирането на най-подходящата за човека персонална комбинация на вида диета и на типа физическо натоварване, необходимо за поддържане на теглото в желания диапазон.

Спортна генетика

Специално подразделение на генетичните тестове, предназначено за хора, които сериозно се занимават със спорт.

Днес са известни повече от 25 гени, имащи най-голямо значение в оценката на индивидуалните особености на обмяната на веществата, на енергийния баланс, структурата на мускулната тъкан и способностите за нейното възстановяване, устойчивост на големи физически натоварвания.

Тестовете позволяват да се подбере оптимална спортна специализация, рационализиране на тренировъчния процес и храненето и съществено ограничават влиянието на опасните фактори върху здравето.

За разширяването на генетичната програма на изследванията за „Спорт“ се включват също комплекс тестове на медицинската генетика, позволяваща да се открие предразположеността към сърдечно-съдовите заболявания, захарен диабет, затлъстяване, хипертонична болест, атеросклероза.

Провеждането генетичните тестове от категория „Спорт“ може да бъде във всяка възраст, но най-оптимално е за деца преди избор на спортна дисциплина.