Жизнено важно е генетичната модификация на човешки ембриони да бъде разрешена, твърдят учени и експерти. Група специалисти твърдят, че редакцията на генетичния код в ранен стадии от развитието на ембриона е от неизмерима важност за изследванията и науката.

Изявлението добавя, че въпреки че не трябва да бъде разрешено раждането на генетично модифицирани бебета към момента, то това може да бъде морално приемливо при различни обстоятелства и условия в бъдеще.

Съединените щати отказват да финансират изследвания, които включват генетични промени в ембриони. Докладът на групата учени е във връзка с феноменалния напредък, който се забелязва в сферата на генетиката.

Няколко от новите методи използват молекулярно навигиране, което може да достигне точно определено местоположение в нашето ДНК с чифт молекулярни „ножици“, които го срязват.

Това променя изследванията в редица сфери, но прогрес от такъв порядък означава, че генетично модифицираните бебета спират да бъдат просто перспектива, а бързо се превръщат в реална възможност.

По-рано тази година медицински екип от Китай демонстрира, че грешки в ДНК-то, които пораждат проблеми с кръвта могат да бъдат коригирани още на ранен стадий от развитието на ембриона.

В бъдеще, технологиите могат да бъдат използвани, за да се предотврати раждането на деца с муковисцидоза или наличие на гени, които увеличават риска от ракови заболявания.

Темата за създаването и корекцията на ембрионите доминира в дебата около тези нови инструменти за редакция на гените. Но докато децата, които няма да имат каквито и да е заболявания или така наречените „проектирани“ деца може и скоро да се появят на хоризонта, то по-скорошните възможности за прилагане на тези методи са далеч по-малко спорни. Те могат да възстановят репутацията на сферата на генната терапия при децата и възрастните.

Наскоро бе регистриран прогрес при деца с липса на имунна система. Симптомите се подобряват, но техниката е довела до ракови заболявания в някои от случаите.

Тези много по-точни инструменти биха могли да „щипнат“ нашето ДНК по начин, по който няма да породят странични ефекти. Съществуват дори успешни опити при пациенти с вируса на HIV да се предизвика имунитет срещу него. И поради факта, че тези промени няма да бъдат предадени на следващото поколение, те са далеч по-малко противоречиви и спорни.

Има гласове, които подкрепят мораториум върху подобни изследвания, което оставя много хора с въпроса къде трябва да бъде прокарана разделителната линия – трябва ли изследванията с човешки ембриони да се забранят изцяло, трябва ли да бъдат разрешени, но само и единствено за целите на научни изследвания или генно модифицираните бебета трябва да бъдат разрешени?

В изявление на влиятелна група учени и специалисти те споделят следното: „Силно вярваме, че дори тази технология да има неизмерима ценност за основните проучвания и огромен потенциал, то тя не е достатъчно развита, за да може да се позволи корекцията на човешкия геном за клинични репродуктивни цели към момента.“

Това изявление влиза в ярък контраст със становището на Щатските здравни институции, които вече са изразили несъгласието си и отказа си да бъдат финансирани каквито и да е изследвания, свързани с генната корекция на човешки ембриони.