Текущото редактиране на генома може завинаги да реши проблема с наследствените заболявания. От друга страна има и опасност при използването на такива технологии.

Най-важната задача на биологичната и медицинската наука винаги е била разгадаването на причината за заболяването и търсенето на методи на тяхното лечение.

Следва да се отбележи, че в голяма степен сме съумели да постигнем това. В частност, постигнахме почти пълна победа над инфекциозните заболявания.

Големи успехи постигна и хирургията, която днес позволява да се решават сериозни проблеми, като например протезиране на крайниците или отстраняване на пороци в развитието на сърцето.

Същевременно има голяма група заболявания, срещу които медицината и днес е безсилни.

Това са наследствени заболявания, причината за които се крие в ДНК – нашата информационна база, която определя развитието на живия организъм.

Нова ера в биология и медицината

За първи път структурата на ДНК е била разшифрована в средата на миналия век. Приблизително от 70-те години започва бурно развитие на биомедицинските технология и генно инженерство.

Учените вече знаят как да осъществяват множество различни манипулации с генетичния материал. Най-голямата мечта на учените специалисти по генетика и молекулярна биология била победа над наследствените заболяванията.

Какво да се прави, ако заболяването е кодирано в ДНК? Това не е инфекцията, която може да се излекува с антибиотици. Това сериозно нарушение на програмата за развитие на клетките, е необходимо да се препрограмира всяка клетка.

Как да се направи?

С всяка изминала година учените са все по-близо до получаването на инструментариум, който би позволил да осъществят редактиране на генетичната информация.

Няколко изследователски групи заявиха, че в състояние да отстранят мутации в половите клетки, които могат да станат причини за развитие на наследствени заболявания при бъдещото дете.

В частност, неотдавна на американска група изследователи с помощта на нова технология на генетично редактиране CRISPR/Cas9 успешно извършила корекция на мутация, водеща до развитие на миодистрофия на Дюшен при мишките.

Според твърденията на учените, тази методология за редактиране може да бъде използвана и по отношения на хората.

Етичните въпроси и опасност от новите технологии

С помощта на новите технологии за редактиране на генетичната информация човечеството в бъдеще ще може напълно да се избавят от наследствени заболявания.

Заболявания, като синдром на Даун, синдром на Патау, миодистрофия на Дюшен и други могат да отидат в небитието.

На пръв поглед от такива технологии има само полза. Но далеч не всички гледат с въодушевление на възможността на генетичните манипулации с човешките клетки.

Много учени остро критикуват генетичното редактиране. Съществуват етични страни на такава манипулация. Тези технологии могат да нанесат голяма вреда на бъдещите поколения.

За съжаление, засега учените не са проучили напълно феномена на живота, и извършването на такива манипулации е изключително опасно.

Учените, които са против въвеждането нови геномните технологии, призовават своите колеги първоначално да изготвят някакъв кодекс, съгласно който да действат.

Към настоящия момент тези технологии се развиват много бързо, и има опасност от това да бъдат използвани не в положителна посока.