В зъбите могат да се открият отпечатъци от множество събития от живота на човек, сред които сериозни болести и дори изтърпяване на наказание „лишаване на свобода”.

Как зъбният цимент записва събитията в живота на човек

Изследване, което за първи път установи, че зъбният цимент може да записва важни събития в живота на човек, е публикувано наскоро.

В своето изследване учените се фокусират върху цимента – тъканите, които заобикалят корена на зъба и способстват за неговото закрепване в челюстта.

За разлика от другите зъбни тъкани – емайл и дентин, циментът продължава да нараства през целия живот на човек, не само в млада възраст. Откритите в него аномалии могат да послужат за маркери на прекаран стрес.

В тази богата на калций тъкан при растеж се отлагат тънки, но много различими слоеве. Разположението на растежни линии е подобно на годишните пръстени на дървото и е свързано с въздействието на различни стресови фактори в живота на човек.

Зъбът не е статична част от скелета, а се променя постоянно, реагира на физиологичните процеси.

Учените изследвали 47 зъби, принадлежащи на 15 души, които са починали на възраст от 25 до 47 години. Авторите на научния труд разполагали с информация за историята на живот на тези хора – начин на живот, хронология на основни събития и болести.

Трайните негативни събития оставят отпечатък по зъбите

В зъбния цимент на различни бозайници вече са откривали „следи” от бременност и хранене. Учените опитват да разберат дали съществува този феномен и при човек – носи ли цимента информация за стресови събития.

В „годишните пръстени” на цимента на всяка жена, която е раждала или е преминала в период на менопауза, учените откриват следи от тези събития. Но това не били всички находки.

Когато авторите на изследването съпоставят структурата на цимента с историята на живота на бившите „стопани” на зъбите, те видели, че и други събития оставят следи в зъбните тъкани.

Сред тях са системни заболявания, лишаване от свобода, преместване от селска местност в градска.

Това показва, че циментът има чувствителност на цимента като записваща структура – епизодичните събития не оставят следа, но продължителните явления оставят отпечатък.