Колкото по-силни са дневните колебания на температурите или температурните амплитуди през лятото, толкова по-тежко протичат инсултите, установиха учени от Южна Корея.

Предварителните резултати от техните изследвания бяха представени на Международната конференция на Американската асоциация по инсулт в Лос Анджелис.

Колкото по-голяма температурна амплитуда, толкова повече риск за мозъка

Изследователи от болницата на Сеулския университет се фокусират върху връзката между разликата максимална и минимална температура със степента на тежест на най-разпространения тип инсулт – исхемичния.

Учените анализирали данни на 9249 души от националния регистър на САЩ на инсултите. Тяхната тежест те съпоставят с информация за времето, която е от лятото на 2016, 2017 и 2018 г.

Оказва се, че при увеличаване на средната температура с 5 градуса за 3 дни тежестта на протичането на инсултите се увеличавала приблизително с 67%.

Колебанията на температурата с 5 градуса в рамките на един ден увеличавали степента на тежест на инсулта приблизително с 9%.

Освен това колкото по-чести били колебанията на температурите, толкова по-тежко протичали инсултите.

Ежедневните колебания на температурите оказвали много по-голямо влияние, отколкото очаквали учените.

Предполага се, че измененията на температурата влияят на вегететативната нервна система, която регулира честотата на сърдечните съкращения, артериалното налягане и дишането.

Колебанията също могат да способстват за нарушаване на сърдечния ритъм и негативно влияят на мозъчното кръвообращение.

Уврежданията на мозъка по-големи при големи температурни колебания

Всичко това излага мозъка на по-голяма опасност от увреждания, вследствие на инсулт.

В перспектива изследователите разглеждат въпроса за създаването на приложение, което ще предоставя персонализирани уведомления за времето и ще издава такива за опасността от провеждане на мероприятия на открито.

При климата у нас, който е с преобладаващо умерени температурни колебания, в порядъка на около 20 градуса, в рамките на денонощие, не се създават предпоставки за по-тежко протичане на острото нарушение на мозъчното кръвообращение.

Най-големи са колебанията в населените места у нас с климат с по-изразени континентални черти или при планински климат. В районите с климат със средиземноморско влияние през лятото обикновено температурите нощем падат до 15-18 градуса, а през деня достигат до 32-34 градуса.