Хематогенен остеомиелит - причини и симптоми на възпалението
Здравна Енциклопедия

Хематогенен остеомиелит – това е разпространено патологично състояние, при което в костния мозък се развива възпаление, обусловено от инфекциозна флора, която кръвта носи от отдалечени огнища в организма.

Подобно заболяване е с остро протичане и се съпровожда не само с местни проявления, но и изразена интоксикация на организма.

Опасността от тази патология се състои в това, че може да доведе до разпространение на гнойна възпалителна реакция в организма и към другите органи, например, към сърцето. При неблагоприятно развитие това нарушение може да стане причина за сепсис.

Най-често хематогенен остеомиелит се развива при деца

И пикът на заболеваемостта се пада на възраст от 7 до 15 години. Установено е, че момченцата няколко пъти по-често от децата страдат от подобно възпаление.

При възрастните този патологичен процес също може да се развие. Но това се среща значително по-рядко и предимно на фона на имунодефицитните състояния. Обикновено при това заболяване страдат дълбоките тръбести кости.

В преобладаващия брой случаи възбудителите на хематогенен остемиелит са стафилококус аерус. Много по-рядко възпалението в костния мозък се предизвиква от пневмококи, ешерихия коли и стрептококи.

При това заболяване първично в организма се формира някакво основно инфекциозно огнище. То може да се локализира в абсолютно всяка част на тялото, включително и на кожата.

Съществува мнение, че понякога хематогенния остеомиелит се развива не паралелно със съществуващата инфекция, а дори няколко месеца след нея.

Това заболяване се характеризира с разпространение на бактериалната флора от първичното инфекциозно огнище в кръвта. Костите имат обширна съдова мрежа, поради което бактериите лесно проникват в областта на костния мозък.

Сред предразполагащите фактори за развитие на това заболяване най-голямо значение има пониженото ниво на имунна защита.

За отслабване на имунитета способстват хронични соматични заболявания, преохлаждания, недостатъчно балансирано хранене, вредни навици и т.н.

Сред класификацията на хемогенния остеомиелит са включени 3 негови разновидности въз основа на съпътстващите клинични проявления. Това са местна, септико-пиемична и токсична разновидност. Най-неблагоприятна е местната разновидност.

На практика не се съпровожда с влошаване на общото състояние. Но в повечето случаи това възпаление протича в септико-пиемична разновидност. Присъстват както интоксикационен синдром, така и местни проявления.

Симптоми при хематогенен остеомиелит

Клиничната картина при този патологичен процес пряко зависи от това в каква разновидност протича. При местна разновидност симптомите имат доста умерен характер.

Първично в засегнатата област възниква болков синдром, който е с локализиран характер и принуждаващ болния да ограничи своята двигателна активност. На фона на болките бързо нараства отока на меките тъкани.

При септико-пиемичната разновидност симптомите са изразени много по-интензивно. Заболяването започва с бързо нарастване на температурата, обикновено до фебрилни стойности.

Болният се чувства зле, боли го влага, втриса го. Често клиничната картина се допълва от пристъпи на повръщане на фона на треската. Приблизително на следващото денонощие се присъединяват и местните проявления.

Лечение

Първоначално подобно възпаление може да се заподозре въз основа на оплаквания и преглед на болния. За потвърждаване на диагнозата е необходимо провеждане на рентгеново изследване. Планът на изследване също може да се допълни от ултразвукова диагностика и магнитно-резонансна томография.

Лечението на тази болест започва с антибактериална терапия. Понякога с антибиотици успяват да се постигнат и ликвидират възпалителните изменения.

Паралелно се провежда дезинтоксикация. Но в повечето случаи не се провежда хирургична интервенция, предполагаща дрениране на гнойното огнище.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.47 131

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg