При много хора с различни форми на артрит при неефективност на консервативни лечебни мероприятия, лекарите могат да прибягнат до по-радикални методи – хирургична интервенция.

Така при много напреднал остеоартрит се практикуват различни хирургични интервенция, като се започва от минимално инвазивно артроскопични интервенции до остеотомия – изрязване на част от костта, съставляваща ставите.

За част от пациентите се препоръчва радикална интервенция със замяна на ставата и впоследствие продължителна рехабилитация, насочена към максимално пълно възстановяване на двигателните функции.

Хирургия при артрит – индивидуален подход

Далеч не всеки артрит се подава на консервативно лечение. Има ситуации, при които може да е необходима по-радикална и активна интервенция, особено ако пациентът се обърне късно към лекар с напреднала форма на артрит.

За тежко протичащи хронични случаи на остеоартрит, ако консервативните методи на лечение престават да осигуряват облекчение на болката.

Страда подвижността на ставата и съществено се понижава качеството на живот, тогава хирургията е един от най-подходящите варианти на лечение.

Лекарят, наблюдаващ пациента, с диагноза „артрит” индивидуално подбира вариантът на интервенцията.

Изхожда се от възраст, тежестта на измененията в ставите, съпътстващи симптоми и прогнози за възстановяване.

Артроскопичната хирургия при артрит с много малки разрези за въвеждане в кухината на ставата на камера и манипулатори.

А впоследствие изчистване на разрушените тъкани или почистване на кухината на ставата с цел облекчаване на състоянието и намаляване на болката.

Все още обаче операция не се препоръчва. Научните изследвания показват, че при диагностична артроскопия се отбелязва временно подобрение.

Но има и някои пациенти, за които тази интервенция може да бъде полезна. Това са група болни, които имат определени форми на увреждане на хрущяла, свързани с остеоартрит.

Въздействие на костта, образуваща ставата

За отделна група пациенти с остеоартрит на коленната става може да се препоръча хирургично лечение – остеотомия, дословно – изрязване на костта.

Същността на методиката е в това, че хирургът по време на операцията изрязва частта от костта за намаляване на натиска върху увредения хрущял.

Изрязаната част на костта се премества в другата част на ставата за преразпределяне на тежестта и за намаляване на изтриването и увреждането на хрущяла.

Възстановяването може да отнеме от 6 до 12 месеца. И може да е необходима повторна операция с пълно изрязване на частта от костта, ако лекарят установи прогресирането на измененията на ставите.

Ендопротезиране или смяна на ставата

В някои случаи ако уврежданията на ставата са изразени, а натоварването на тях е много голямо, е възможно да бъде показна замяна на ставата или ендопротезиране.

Днес замяната на ставата с протеза е често предпочитан хирургичен вариант с много напреднали увреждания на ставата, когато измененията са сериозни и необратими.

Цялата става, най-често тазобедрената или коленната, се отстранява и се заменя механично.

Идеални кандидати за смяна на ставата са пациенти, при които все още не се е развила забележима мускулна слабост и които добре понасят общата наркоза и оперативната интервенция.

Ендопротезата, която се използва за смяна на ставата, обикновено е произведена от хром, титан или кобалт и покрита с висококачествена медицинска пластмаса.

Така се създава плавно движение на ставните повърхности. Имплантите могат да издържат около 30 години, макар и средният срок на служба е около 15 години.