Хламидийна пневмония - причини и лечение
Здравна Енциклопедия

Хламидийна пневмония – това е атипичен възпалителен процес, развиващ се в белите дробове и обусловен от проникването в дихателните пътища при различни видове хламидии.

Това заболяване често се съпровожда не само от дихателни нарушения, но и от извънбелодробни клинични проявления. Прогнозата при тази патология пряко зависи от състоянието на имунната защита, наличие на съпътстващи нарушения и т.н.

Сред възрастните хора нивото на леталност може да стига до 10%. Освен това е доказано, че тази инфекция може да доведе до достатъчно голям брой дългосрочни последствия.

Сред пневмониите на хламидийната се падат около 5%

Но именно тази форма заема лидерски позиции сред всички атипични възпалителни процеси в белите дробове.

Най-често с това заболяване се сблъскват възрастни хора. В някои случаи то може да се развие и при новородени, заразяването на които е обусловено от наличието на урогенитална хламидиоза на майката.

Следва да се отбележи, че в литературата са описани случаи, когато това заболяване е протичало от типа на вътресемейни епидемични взривове.

Днес са известни 3 възбудителя способни да предизвикат хламидийна инфекция.

В преобладаващия брой случаи възпалителният процес в белите дробове е обусловен от въздействието на организма на Ch. Pneumonaie. Освен белите дробове, този възбудител е способен да поразява и другите отдели на дихателната система, например, бронхите.

Ch. Trachomatis обикновено се открива при хора, които страдат от урогенитална хламидиоза или слабинна лимфогрануломатоза. Възпалителната реакция, свързана с този възбудител и възникваща в белите дробове се среща предимно при деца на възраст до 6 месеца.

Известно е, че Ch. Psittachi е сред възбудителите на орнитоза. Един от неговите клинични варианти – това е тежък интерстициален възпалителен процес в белите дробове.

Заразяването при това заболяване може да протича по най-различни пътища. Всеки от гореизброените възбудители може да се разпространява към белите дробове от първичното огнище. Следва да се отбележи, че при повече от 30% от хората при преглед успява да се открие безсимптомно носителство на хламидии.

Симптоми при хламидийна пневмония

Симптоми, съпътстващи този патологичен процес, пряко ще зависят от това кой възбудител на Ch. Psittachi, симптомите могат да имат различна степен на проявление.

Най-често първо място сред оплакванията е повишение на телесната температура до 39 и повече градуса. Задължително присъстват главоболие, втрисане, слабост и т.н.

След известно време при повечето пациенти се присъединяват пристъпи на кашлица, които са с минимално продуктивен характер.

Наблюдават болки в гърдите, които значително се усилват при дишане, сред другите възможни симптоми се отнасят петнистите обриви на кожата и разстройства от страна на храносмилателната система.

Диагностика и лечение на заболяването

Диагностиката на първо място се основава на съпътстващи клинични проявления. Задължително е необходимо провеждането на рентгеново изследване, което позволява откриване на характерни за възпалителния процес изменения в тъканите на белите дробове.

Водещ метод за определяне на възбудителя е имуноензимният анализ.

Лечението на хламидийна пневмония се осъществява с помощта на антибактериални препарати. Днес най-често се използват макролиди.

Но лекарствените средства, отнасящи се към флуорхинолоните или тетрациклините също притежават активност против хламидиите. Продължителността на антибактериалната терапия е не по-малко от 14 дни.

Профилактика на развитие на хламидийна инфекция

Принципите на профилактика се състоят от ограничения на контакта с болни хора. Освен това е необходимо да се отделя особено внимание.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.54 150

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg