Понякога човек, който силно се интересува от политика може да твърди, че е демократ до мозъка на костите си или е такъв републиканец.

Разбира се това се отнася за САЩ, в България по-скоро политическото обособяване на членовете на обществото е на леви и десни, като към настоящия момент вторите са преобладаващи. Но съществува ли връзка между политическите убеждения и здравословното състояние на човека.

Наскоро публикувано проучване показва, че тези вярвания могат да бъдат и предиктор, тоест да предскажат, на смъртността.

„Политическите убеждения могат да бъдат маркер за ценности, които се свързани с типа поведение, което обуславя здравословното състояние на човека“ - това съобщават авторите на изследването.

За съжаление на консерваторите и умерените, анализът, публикуван в „Journal of Epidemiology & Community Health“ показва, че е по-вероятно, те да умрат по-рано в сравнение с либералите.

Според авторите на изследването, обаче това не се отнася на поддръжниците на републиканците и демократите в САЩ, при които средната продължителност на живота не се различава съществено.

Провеждането на това проучване се дължи на няколко предходни екологични и плуридисциплинарни, предполагащи, че съществува връзка между консервативната политическа идеология и по-доброто здраве.

„В САЩ, изследователите поддържат теорията, че политическите убеждения са показател за религиозност, гражданско участие или ценности, които насърчават индивидуалната отговорност, за всеки, от които е доказано, че се свързват с по-здравословен начин на живот и по-приемливо поведение /например въздържание от алкохол и тютюнопушене/ “ – посочват още авторите.

Учените, провели настоящото изследване, обаче, били обезпокоени от факта, че субективната оценка на политическата идеология може да повлияе на резултатите от оценките на здравословното състояние, особено при кръстосаните проучвания, при които се взимат данните от един единствен момент.

Политика и смъртност

За да проучат тези предположения авторите на настоящото изследване, направили опит да преценят дали продължителността на живота е свързана по някакъв начин с партийната принадлежност или е с политическата идеология и във връзка с това с усещането за добро здравословно състояние и щастие.

Учените използвали данните от голямо американско проучване за продължителността на живота от 2008 година. Смъртта на 32 830-те участници, които били включени в анализа, била настъпила в периода между 1976 и 2008 година.

Този масив от данни се състоял от интервюта на лица, при които били задавани определен набор от основни въпроси. Всяка година интервюта се провеждала на различни групи участници.

Докато разлика в продължителността на живота на участниците, чиито убеждения били близки до Републиканската и Демократическата партия не е имало, тези, които се определяли като „независими“ е било значително по-малко вероятно да умрат в периода на провеждането на голямото американско проучване, тоест между 1976 и 2008 година.

Тази разлика била установена, след като авторите коригирали данните за индивидуалните променливи на всеки от участниците като пол, възраст, образование и доходите на съответното домакинство.

Същевременно за участниците, които били идентифицирани като либерали съществувала по-малка вероятност да умрат по-рано от тези, за които било установено, че са с умерени и консервативни възгледи.

Тази констатация е останала непроменена и след коригиране на индивидуалните променливи.
Идеологията и партийната принадлежност са различни прогностични фактори на смъртността.

Авторите на настоящото изследване посочват, че интерпретации на направените от тях констатация трябва да се правят с повишено внимание, тъй като изследването е доста ограничено във времето и доста хора претърпят промени в политическите си убеждение. Последното особено много се отнася за България.