Имунограма – това е?

Група изследвания на кръвта, насочени към оценка на количествените и качествените показатели на имунната система.

Назначаването на имунограма се извършва само от лекар и трябва да се обоснове от сериозни симптоми. Първо трябва да се появят такива – след това изследване.

Особености на изследване на имунния статус

• Широки граници на нормалните показатели – излизането на показателя извън нормата с 20-40% също е норма.
• Изследване е желателно се проведе няколко пъти в динамика, като се обвърже със симптомите.
• Зависимост на резултата от множество външни фактори – време от годината, денонощието, расова принадлежност, условията на живот, труд, характер на храненето, социално благополучие, прием на лекарствени средства, особено на антибиотици и глюкортикоиди – списъкът може да бъде продължен доста дълго.

• Диагностични и лечебни манипулации, особено на рентгенография, радиоизотопно сканиране, хирургично интервенции.

В съвременната медицина не е разработено единно изследване, показващо качеството на работата на имунната система, поради тази причина имунограмата – това винаги са комплекс от изследвания.

Общи симптоми на имунен дефицит:
• Повишена честота и тежест на инфекциозните заболявания, често се развиват усложнения, които застрашават живота, предизвикани от  баналнамикрофлора, която при здрави хора не предизвиква заболяване.

• Предразположеност към злокачествени процеси;
• Чести имунни заболявания;
• Дерегулация на имунни отговор;

Алгоритъм на диагностиката и на вторичния имунен дефицит се различават, както и списъкът с изследвания в имунограмата за всеки вид патология.

Имунограмата се състои от 4 части:

• Изследване на клетъчния имунитет – Т-система
- Общ брой лимфоцити в кръвта – могат да се видят и по резултатите от пълната кръвната картина;
- Процентно съотношение на лимфоцитите в левкоцитарната формула;
- Абсолютно и относително количество субпопулации на Т-лимфоцитите – CD3, CD21, CD72, CD4, CD8, CD16, а също и съотношението CD4/CD8;
- Оценка на пролиферативния отговор на Т-митогените;
• Изследване на хуморалния имунитет –В-система
- Ниво на имуноглобулините G,A, M, E;
- Процентно и абсолютно количество В-лимфоцити CD19 и CD20;
- Циркулиращи имунни комплекси;
• Оценка на системата на комплемента
- С3 и С4 части от комплемента;
- С1 инхибитор на комплемента;
• Оценка на системата на фагоцитозата
- Фагоцитарен показател;
- Фагоцитарно число;
- Индекс на завършеност на фагоцитозата;

Основната задача на имунната система е осигуряване на генетичната цялост на организма в продължение на целия негов индивидуален живот.

Имунограма се назначава при:

1. Чести – повече от 6 пъти годишно – инфекциозни заболявания на кожата, на лигавиците, на горните дихателни пътища с тежко, продължително протичане, ниска успешност на лечението с антибиотици, чести усложнения;
2. Повишаване на телесната температура с неясен произход за повече от 2 седмици без видима причина;
3. Увеличаване на неясен произход с неясен генезис;
4. Постоянно чувство за умора, болки в мускулите и ставите, понижение на работоспособността до пълна загуба;

5 факта за имунограмата

1. Разшифроване на резултатите онлайн – търсенето на сходство с определени резултати, макар и нормални, си е загуба на време;
2. Отзиви за имунограмата – могат да бъдат най-различни – от най-положителните до крайно отрицателни;
3. Изследване е необходимо да се прави в една съща и лаборатория;
4. Не си правете имунограма, докато лекар не ви я назначи;
5. Списъкът с показатели, които трябва да бъдат изследвани при оценка на имунния статус се определят от лекар, който се уповава на симптоматиката.

Имунограмата е винаги вторична в сравнение с това, което вижда лекаря, защото първо трябва да се направи преглед при него и после да прецени дали да назначи такова изследване.