Инсултът – това не е заболяване, а особено патологичен синдром, развиващ се в резултат на остри нарушения на кръвообращението в областта на главния мозък.

Обикновено е едно от най-сериозните усложнения на хипертоничната болест и атеросклерозата, патологии на сърцето и кръвоносните съдове, тежки соматични заболявания – диабет, нарушения в съсирването, и дори инфекции.

Откроява се исхемичен и хеморагичен инсулт, които имат различни механизми на формиране. Исхемията – продължителното обезкървяване на определен участък от мозъка, е причина за 75-80% от случаите на инсулт.

Видове исхемичен инсулт

Основа за развитието именно на исхемичната форма на инсулта е именно изключването на определени участъци на главния мозък от кръвообращението за доста продължително време.

Това води до загиване на част от мозъчната тъкан, хранеща се от засегнатите кръвоносни съдове, което води до изменение в дейността на мозъчната тъкан и на цялата нервна система, тъй като всеки участък от мозъка има свое функционално предназначение.

Различават се разнообразни типове исхемичен инсулт, непосредствено указващи за причините за възникване на патологиите:

• Исхемичен инсулт с тромбоемболичен произход – формира се от тромб, откъснал се в определено място на кръвоносния съд. С кръвния поток достига до участъка на кръвоносния съд в мозъка, и като тапа запушва определено негово разклонение.
• Инсулт с хемодинамичен произход, който е свързан с продължителен и непреминаващ спазъм на определени области на кръвоносните съдове, което води до хипоксия на мозъка.
• Лакунарен исхемичен инсулт, засягащ съвсем малък участък от кръвоносния съд, около 1.5 см, което не води до така силно изразена симптоматика.

Освен това съществува класификация на инсултите по степента на развитие на увреждането. Изхождайки от това колко бързо преминават последствията от увреждането, могат да се различат следните видове:

• Наличие на транзиторна исхемична атака, когато се увреждат незначителни участъци на мозъчната тъкан, а проявленията изчезват за денонощие или за малко повече.
• Развитие на малък инсулт – с увреждане на по-обширна зона и постепенно възстановяване на функциите на мозъка в продължение на 2-3 седмици.
• Прогресиращ инсулт – всички проявления се формират постепенно, след което се възстановяват функциите, възникват проявления с неврологичен характер.
• Обширен, завършил инсулт, имащ исхемична природа, чиито проявления се наблюдават достатъчно дълго, и дори след пълноценна терапия остават постоянни и изразени неврологични симптоми.

Първи признаци на инсулт

Обикновено подобна патология не възниква така от нищото, а се формира като усложнение на налични патологии със сърдечно-съдов и неврологичен, обменен характер.

Често първите признаци се развиват на фона на хипертония и атеросклеротични изменения на кръвоносните съдове, при захарен диабет, при хората със сериозни патологии на съсирването на кръвта.

Важно е да се познават добре първите признаци на инсулта, тъй като, колкото по-рано, се окаже помощ, толкова са повече шансовете да се предотвратят напълно неблагоприятните последствия на това състояние.

Трябва да се обръща внимание на такива проявления като развитие на силно главоболие и слабост, непреминаващи световъртежи, а също по-късно присъединяващо се гадене с повръщане.

На фона на тези проявления често намалява честотата на пулса,и вече характерните признаци на инсулта – проблеми с говоренето, нарушение на двигателните функции на крайниците – една или няколко, а също и изменения на чувствителността.

Могат да се наблюдават силно изпотяване и усещане за прилив на кръв към лицето и главата, чувство за изтръпване на едната половина на тялото.