В този материал ще узнаете за новата техника на американските учени, чиято цел е съществено да увеличи времето, с което разполагат хирурзите за спасение на живота.

Новаторския метод предполага поставянето на пострадалия в анабиоза – нито в мъртво, нито в живо състояние. Същевременно кръвта напълно отсъства от тялото.

„Ние преустановяваме живота, но на нас не ни харесва да наричаме това анабиоза.

Ние наричаме този метод екстремно съхранение и реанимиране.“ – така Samuel Tisherman, доктор UPMC Presbyterian Hospital в Pittsburgh, избягва сравнението на новата методика, която в момента е в процес на клинични изпитвания, с научната фантастика. Всичко е повече от реално.

Описание на методиката

Състои се в замяна на кръвта на пациента със студен физиологичен разтвор, който бързо охлажда тялото и практически напълно се преустановява цялата клетъчна активност.

Преимуществата на охлаждането или на индуцираната хипотермия, са били известни отдавна. При нормална температура на тялото от около 37 °C, клетките се нуждаят от постоянен приток на кислород.

Когато сърцето престане да бие, кръвта повече не пренася кислород към клетките. А това вещество мозъкът може да оцелее само в рамките на 5 минути, докато уврежданията станат необратими.

При по-ниски температури на клетките им е необходимо по-малко количество кислород, тъй като химическите реакции се забавят. Това обяснява факта защо хората, попаднали под лед, понякога оживяват повече от половин час след спиране на дишането.

Към настоящия момент лекарите понижават температурата на тялото с помощта на лед и за сметка на циркулацията на кръв през вътрешната система на охлаждане.

Подобни действия дават възможност за спиране на кръвотечението до 45 минути и извършването на необходимата операция. Въпреки това процесът на охлаждане отнема достатъчно дълго време и може да бъде осъществен само при внимателно планиране и подготовка.

Бавното охлаждане не е добър вариант, в случай че пациент с огнестрелна или рана от нож постъпва в отделението за спешна помощ.

Често сърцето престава да бие, поради прекомерна загуба на кръв. На лекарите им остават само няколко минути за спиране и възстановяване на дейността на сърцето.

Човешкото тяло не е празен бензинов резервоар. Дори ако кръвотечението се спре оперативно, бързото навлизане на кръв в организма, може да предизвика огромно налягане на кислорода както се случва при дълбоководните гмуркания.

В този случай тъканите образуват химически вещества, увреждащи клетките – възможен е и нещастен случай.

Ето защо лекарите възлагат големи надежди на изкуствената анабиоза.

Перспективи

Съвсем скоро ще се състои първото изпитание на методиката върху човека. Хирурзите очакват подходящ случай. Пациентът трябва да има открита рана на гърдите и да е загубил около 50% от кръвта си.

В подобни случаи шансът за оцеляване е не по-малко от 7%.

Кръвта на пациента ще бъде заменена със солеви разтвор. Процедурата ще отнеме около 15 минути, температурата пада до 10°C. В този момент човек няма да има нито дишане, нито мозъчна активност. Пациентът изпада в състояние на клинична смърт.

В такова състояние в организма не протичат метаболитни реакции, за да оцелеят клетките без кислород. Хирурзите разполагат с приблизително 2 часа за провеждането на операцията.

Постоянната замяна на разтвора с кръв увеличава температурата на тялото и позволява избягването на реперфузни увреждания.

Хирурзите планират да изпитат техниката върху 10 души и да я сравнят с 10 души, които при сходни обстоятелства за били оперирани по обичайния метод.