Проблемът с повишаването на устойчивостта към антибиотици мотивира учените да търсят нови антибактериални препарати.

Антибиотици, които издържат на високи температури – бактериоцини

Особен интерес за науката днес представляват бактериоцините – това са пептидни токсини, които се образуват от самите бактерии за защита от агресивни микроби, които обитават в съседство.

Учените извличат бактерии от най-неочаквани места и проверяват дали образуват бактериоцини.

Бактериоцините са способни не само да лекуват заболявания. Тези бактериални токсини със същия успех могат да намерят приложение в производството, свързано с високо температурна ферментация, например, за биогорива.

Тези производства, благодарение на високите температури, са защитени от обикновените бактерии, но са подложени на замърсяване със специфични, които обичат по-горещо.

За тях са необходими антибиотици, стабилни при по-високи температури, за разлика от обикновените, чието действие отслабва.

Ето защо учените с интерес установяват, че термофилната бактерия Aeribacillus palladus, открита в почвата над нефтен кладенец в Литва, образува антибактериален пептид, който действа против различни термофилни бактерии.

Трудният път към създаването на мощен термоантибиотик

Много време обаче отнема на учените, докато пречистят и идентифицират антибактериалното съединение. Изследователи от Университета на Вилнюс прекарват почти 2 години в опити да намерят формулата и гените, които са отговорни за неговото образуване.

Крайният продукт получава названието палидоцин, който бива класифициран като посттранслационен-модифициран пептид.

Това означава, че след като се отдели, към него се добавят една или няколко функционални групи. В този случай функционалната група съставлявала захарта.

За да се улесни по-нататъшното изследване на този пептид, гените, отговорни за неговото образуване, били пренесени в специфичен щам на бактерията ешерихия коли.

Експресията на гените сработила отлично, което само по себе си е голям успех. Трудно е да се предизвика експресия на цяла група антибактериални гени от грамположителен бактериален щам в грамотрицателен и в крайна сметка да се получи нормален продукт.

С лабораторното изолиране на палидоцин учените успяват да потвърдят, че притежава висока устойчивост на температура и силна активност по отношение на термофилните бактерии.

Благодарение на геномно секвениране на палидоцин били открити още 2 подобни антибиотика, които били наречени Hyp1 и Hyp2. Те са активни против термофилните бактерии и някои Bacillus.