Какво трябва да знаем за захарния диабет

При захарен диабет винаги е важно да се контролира нивото на глюкоза в кръвната плазма. Но измерената в някакъв момент кръвна захар не отразява точно динамиката на колебания на глюкоза и контрол на здравословното състояние. За да се определи по-точно колко правилно са подбрани лекарствата и е коригирано храненето, трябва да се определи нивото на хемоглобин А1с. Важно е да се помни, че точността на изследванията може да се повлияе от определени фактори – недостиг на витамини, анемия, някои соматични и инфекциозни заболявания. Затова изследванията на кръвта трябва да се провеждат в динамика.

Контрол на диабет – ниво на хемоглобин А1c

Проследяването на всички показатели, свързани с лечението на диабет, при неопитен пациент, който неотдавна е узнал своята диагноза, може да доведе до объркване. Но е важно да се знае, че ключови показатели, на които се уповават опитни ендокринолози, е кръвната захар и нивото на хемоглобин А1с – гликиран.

Тоест в допълнение към измерване на нивото на глюкоза в плазмата, лекарят ще определи хемоглобин А1с, който отразява какво е било нивото на кръвната захар за предходните 2-3 месеца.

Гликираният хемоглобин – това е процент на хемоглобин в еритроцитите, пренасящи кислород, който е захаросан, тоест съединен с глюкоза.

Ако се открие диабет, обикновено се измерва нивото на кръвната захар поне веднъж дневно с помощта на глюкомер. Въпреки това на резултатите в някакъв момент могат да се повлияят от няколко фактора, сред които неотдавна приетата храна, качеството на нощния сън, прием на лекарства и ниво на физическа активност.

Съдържанието на хемоглобин А1с дава повече от ясна представа за това колко добре се контролират нивата на кръвната захар в кръвта с течение на времето. Това е важна част от лечението на диабет, защото ако нивото на кръвната захар се измерва по едно и също време на един, показанията могат да се различават в сравнение с друго време на денонощието.

Как да се прави изследване на кръвта за хемоглобин А1с?

За да се направи изследване на кръвта за хемоглобин А1с, специфична подготовка не е необходима. С направление от лекаря пациентът отива в лаборатория, където му взимат проби и се прави изследване, определя се нивото на хемоглобин А1с. Средно това изследване се провежда веднъж на 3 месеца, при поредно посещение на ендокринолог. Резултатите от това изследване помагат на лекаря да оцени колко добре се контролира диабет и правилно са подбрани дозите препарати.

Макар и нивото на глюкоза в плазмата и хемоглобин А1с помага за оценка на здравословното състояние на диабетика за получаване на комплексна оценка на метаболизма при диабет. Правят се и други изследвания на кръвта – липиден профил и ниво на холестерол, количество белтъчини, биохимия, чернодробни проби. Паралелно с тях се прави изследване на кръвта.

Целеви стойности на хемоглобин А1с и кръвна захар

Много лекари, които лекуват с диабет, препоръчват стремеж към ниво на хемоглобин А1с от 7%. Нормалните стойности на хемоглобин А1с за хора без диабет е 5.7% или по-ниско. Състоянието на преддиабет се определя при ниво на хемоглобин А1с от 5.7 до 6.4%. Хемоглобин А1с е 6.5% или по-високо и сигнализира диабет. Показателят отразява колко повишени са нивата на кръвната захар.

Но индивидуалното ниво на А1с се отличава при различна възраст и здравословно състояние.