Лечението на зъби рядко минава без упойка. Съвременната анестезиология има за цел не само максимален физиологичен и естетичен резултат, но и запазване на комфорта на пациента. Много хора се питат колко дълго трае изтръпването след дентално лечение и от какво зависи продължителността на действие на анестетика?

Анестетици при дентално лечение

Използват се лидокаин и новокаин, тези препарати се отличават с много кратък период на действие, в сравнение с останалите местни анестетици, съответно изтръпването ще е краткотрайно.

При използване на препарати от последно поколение или при добавяне на вазоконстриктор – адреналин, норадреналин, продължителността на действие може значително да се увеличи и да стигне до 1.5 часа.

Но все пак действието на всеки анестетик и последващото  изтръпване зависят от някои фактори.

Дози

Няколко са факторите, които определят и действието на анестетика. Именно тези критерии се използват от зъболекариге при избор на препарат за обезболяване.

Логично е да се предположи, че колкото по-голяма е дозата препарат, толкова по-продължително е неговото действие и след завършване на лечението. Повечето хора след дентално лечение усещат изтръпване в определена област.

Дозата препарат се определя индивидуално и зависи от няколко фактори:

Процедура

Много по-лесно се обезболява вадене на зъб от лечение на коренови канали. Но екстракцията на зъба може да протече нормално, усложнено или атипично.

При вадене на млечни зъби, обезболяване може да не се наложи изобщо. А при вадене на мъдрец, което продължава повече от 30 минути, е необходимо сериозно обезболяване.

Местно обезболяване

Лицево-челюстната област има гъста мрежа от нервни окончания, с което се обяснява и болезнеността на всички манипулации. Зъболекарят трябва да отчита мястото на интервенцията, а също и извършваната процедура.

Обем на интервенцията

Съвременните зъболекари вече не се придържат към правилото „едно посещение-един зъб”. Все по-често се предлага лечение на едновременно няколко зъба, да се проведат по-обемни манипулации и интервенции.

Индивидуални особености

Всеки от нас притежава индивидуални особености. Ако при едни действието продължава няколко часа, при други – няколко минути или не настъпва изобщо. Затова реакцията на действие на упойката е строго индивидуална.

Наличието на определени заболявания и състояния, например, на инфекции може да повлияе на действието на упойката.

Изследванията показват, че новокаинът в организма се разгражда под действието на ензима псевдохолинестераза.

При 1 от 5000 души се наблюдава дефицит на този ензим, следователно организмът изпитва трудности при разграждане и отделяне на някои анестетици.

Тяхното действие продължава по-дълго и дори след лечението изтръпването може да се запази до няколко часа.

Но някои хора страдат от вродени патологии, които изискват по-големи дози обезболяващи.

Инфекции

Острите инфекции намаляват действието и силата на анестетиците. А инфекциите са една от най-разпространените причини за дентални интервенции.

Инфекциите са причина за понижаване на pH, а местните анестетици са по-чувствителни към неговите стойности. Освен това голямо значение има и възпалението, което неблагоприятно да повлияе на продължителността на ефекта на анестетика.

Наличието на инфекция само по себе си налага използване на големи дози препарат.

Съвременните анестетици от последно поколение се отличават с по-малка чувствителност към pH на околните тъкани, следователно не е опасно да се прилагат и при инфекции.

Вазоконстриктори

Добавянето към анестетик на адреналин или норадреналин съществено увеличава продължителността на неговото действие.

Поставянето на вазоконстриктор предизвиква съкращаване на съдовете, което намалява притока на кръв към мястото на интервенцията.

Изтръпване – колко бързо настъпва и колко време продължава

При поставяне на анестетик най-често се усеща мравучкане в тази област, което бързо се замества от изтръпване. Повечето хора го определят като замразяване.

След активация на препарата болка не се усеща, но сетивността за докосване и натиск от манипулациите на зъболекаря остава.

Действието на анестетика продължава от 15-20 минути до 60-90, в зависимост от манипулацията. След изтичане на този период се връщат всички сетива и усещания. Ако става въпрос за усложнено вадене на зъб, то се наблюдава лека болка, която започва да нараства.

Докато изтръпването продължава, възникват редица неудобства – затруднения при ядене и пиене, говорене. Но щом действието на анестетика отмине, всички функции се връщат в пълна степен.