Миелит – това е събирателен термин, обединяващ всички възпалителни процеси, локализиращи се в областта на гръбначния мозък. Това възпаление се среща много рядко, но е и опасно със своите усложнения.

Възпалителен процес при миелит

Клиничната картина при заболяването пряко зависи от това в кой отдел на гръбначния мозък е бил засегнат. Прогнозата до голяма степен се определя от този фактор. При засягане на шийния отдел съществува голяма вероятност от летален изход, вследствие нарушения на дихателните функции. При друга локализация на патологичния процес също не може да се изключи тази вероятност, ако не се потърси своевременно медицинска помощ.

Разпространение

Миелит към ден днешен е доста актуален проблем за медицината. Причината е, че заболяването трудно се поддава на лечение и често се съпровожда с различни усложнения. Подобно възпаление не се среща много често. Според статистиката, то се открива при не повече от 5 души на един милион население. Зависимост на заболеваемостта от пол и възраст не се установява. Но повечето учени са на мнение, че най-често с тази патология се сблъскват деца и младежи на възраст от 10 до 20 години, както и хора в напреднала възраст.

Причини и форми

Много често не е възможно да се установи какво е предизвикало това заболяване. В класификацията на миелита са включени 3 основни форми, които са основна причина за неговото развитие. Сред тях са: травматична, инфекциозна и интоксикационна форма.

Най-често се среща инфекциозната форма, на която се падат около 50% от случаите. На свой ред тази форма се дели на първични и вторични варианти. При първичен възпалението обхваща само гръбначния мозък. Вторичният вариант се установява в случай, ако първоначално в организма са се формирали инфекциозни огнища, от които патогенната флора се е разпространила към областта на гръбначния мозък.

В преобладаващия брой случай инфекциозният миелит е с вирусна природа. Възбудители е възможно да са херпес вируси, цитомегаловируси, ентеровируси и т.н. Бактериалната природа на заболяването може да бъде обусловена от менингококи, борелии, бледа трепонема и много други микроорганизми.

При вторичен вариант инфекциозната флора се разпространява в областта на гръбначния мозък по хематогенен път.

Травматичната форма на миелит се развива след травматично въздействие на гръбнака, което само по себе си нарушава функционалната активност на гръбначния мозък. Освен това при проникващи наранявания съществува вероятност от вторично инфектиране. При интоксикационно възпаление принос е възможно да имат различни токсични вещества, с които се налага да контактуваме, поради особености в работата. Също понякога това заболяване е обусловено от остри отравяния, например, при предозиране с лекарства.

В редки случаи възникването на това заболяване може да се обуслови от различни системни патологии. Най-често това е множествена склероза. Автоимунните заболявания и злокачествените тумори също могат да изиграят своя принос в развитието на този патологичен процес.

Симптоми, характерни за миелит

Най-опасно е увреждането на шийния отдел. Характеризира се с ограничаване на двигателната активност както на горните, така и на долните крайници. На този фон понякога възникват двигателни нарушения. Шийният миелит често се усложнява от увреждане на шийния нервен сплит и на нерва на диафрагмата. А това на свой ред може да доведе до спиране на дишането.

При увреждане на гръдния отдел присъстват само симптоми от страна на долните крайници. Характеризира се със значително намаляване на мускулната сила, до пълната нейна загуба, хипертонус на мускулите. Нарушенията от страна на поясно-кръстния отдел са представени предимно от притискане на функционалната активност на тазовите органи. А това предполага развитие на уринарна и фекална инконтиненция. Също характерни изменения се установяват на долните крайници. Клиничната картина се допълва от симптоми, сигнализиращи за разстройства на чувствителността.

Диагностика и лечение

Диагнозата на това заболяване се основава на снемане на оплаквания и анамнеза, внимателен неврологичен преглед, а също и допълнителни методи на изследване. Такова е гръбначномозъчна пункция с анализ на получената течност. От инструменталните методи са показни компютърна томография или ЯМР.

Лечението при това възпаление зависи от причината за него. На болния се назначават антибактериални препарати, системни кортикостероиди, обезболяващи и средства за сваляне на температура. След ограничаване на острата възпалителна реакция се прибягва до помощ на физиотерапевтични методи, масаж и т.н.